Mural poświęcony Januszowi Różewiczowi (ul. Kościuszki 13 w Radomsku)

Na bocznej elewacji budynku przy ul. Kościuszki 13 znajduje się mural poświęcony Januszowi Różewiczowi – najstarszemu z braci Różewiczów.

Kwiecień 2019 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2019 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2019 r., fot. Paweł Dudek

Mural odsłonięto w dniu 5 października 2018 roku. Data nie jest przypadkowa z dwóch powodów. W 2018 roku przypadała setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednocześnie jest to też setna rocznica urodzin Janusza Różewicza (25 maja 1918 r.).

Kwiecień 2019 r., fot. Paweł Dudek

Autorami muralu są artyści ze stowarzyszenia Wolni Malarze – Cyprian Łukasik oraz Iwona i Marcin Wilkoszewscy. Mural powstał w ramach projektu „Wyśniona, wywalczona, wreszcie Niepodległa” z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Kwiecień 2019 r., fot. Paweł Dudek

1474 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj