Nagrobek Tekli z Rutkowskich Szusterskiej na cmentarzu w Niedośpielinie

Na cmentarzu w Niedośpielinie znajduje się nagrobek Tekli z Rutkowskich Szusterskiej. Zlokalizować go dość łatwo. Wchodząc na cmentarz głównym wejściem należy iść cały czas alejką prosto. Gró ten znajduje się na skrzyżowaniu alejek, naprzeciw kaplicy Malewskich – największego obiektu na cmentarzu.

Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek

Nagrobek ma formę wysokiego cokołu o podstawie prostokąta, na którym znajduje się figura kobiety, być może Matki Boskiej. Poniżej figury, na frontowej ściance jest płaskorzeźba z wizerunkiem anioła – głowa ze skrzydłami od dołu i po bokach. Jeszcze niżej jest następująca informacja:

Ś. P.
TEKLA
Z RUTKOWSKICH
SZUSTERSKA
ZM. 29 MAR. 1916 R.
ŻYŁA LAT 85
PROSI O WIECZNY
ODPOCZYNEK

Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek

Przed cokołem znajduje się mało widoczny, niemal płaski betonowy nagrobek, łączący się z poziomem podłoża. O Tekli z Rutkowskich Szusterskiej nie wiem na razie nic, ale znalazłem na tym samym cmentarzu inny nagrobek, w którym spoczywa m.in. Anna z Szusterskich Kozłowska. Ustalona przeze mnie data urodzenia Anny może wskazywać na to, że Tekla mogłaby być jej matką – Tekla miałaby ją urodzić w wieku 22 lat. Ponadto Anna zmarła wcześniej niż Tekla i na jej nagrobku jest informacja, że żegna ją m.in. matka.

585 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj