Nazwy ulic się zmieniają, tabliczki pozostają stare

Nazewnictwo ulic w Radomsku na przestrzeni dziejów zmieniało się, w niektórych przypadkach nawet wielokrotnie. Okazuje się jednak, że niekoniecznie właściciele budynków i posesji wymieniają tabliczki ze starymi nazwami. Nie jest moim celem piętnowanie tego stanu rzeczy, traktuję to jako ciekawostkę. Poniżej znajduje się przykład takiej starej tabliczki. Myślę, że nie jest problemem odgadnięcie, gdzie znajduje się to miejsce.

marchlewskiego8_tabliczka_dawna_nazwa_ulicy

Warto zapoznać się z artykułem, w którym starałem się ująć możliwie najwięcej zmian nazw ulic. Artykuł znajduje się tutaj. Z kolei tutaj znajduje się wpis o również nieaktualnej tabliczce na domu przy ulicy Przedborskiej

1437 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj