Nieistniejący hotel „Zygmunt” w Radomsku

W bloku przy ulicy Jagiellońskiej 20 w Radomsku znajdował się niegdyś hotel o wdzięcznej nazwie „Zygmunt”. Po hotelu nie ma już śladu – w budynku są mieszkania prywatne. W Informatorze Miejskim miasta Radomska z 1993 roku znajduje się czarno-biała reklama hotelu. Dowiedzieć się z niej można, że w hotelu znajdowały się pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z kuchnią i łazienką w segmentach (dziś można by rzec – w mieszkaniach). W hotelu mieszkali głównie osoby zza wschodniej granicy, które zajmowały się handlem różnego rodzaju towarami.

855 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj