Nieistniejący hotel „Zygmunt” w Radomsku

W bloku przy ulicy Jagiellońskiej 20 w Radomsku znajdował się niegdyś hotel o wdzięcznej nazwie „Zygmunt”. Po hotelu nie ma już śladu – w budynku są mieszkania prywatne.

W Informatorze Miejskim miasta Radomska z 1993 roku znajduje się czarno-biała reklama hotelu. Dowiedzieć się z niej można, że w hotelu znajdowały się pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z kuchnią i łazienką w segmentach (dziś można by rzec – w mieszkaniach). W hotelu mieszkały głównie osoby zza wschodniej granicy, które zajmowały się handlem różnego rodzaju towarami.

Zdjęcie z Informatora Miejskiego, 1993 r.

Kolejną publikacją, w której znalazłem wątek hotelu Zygmunt jest informator Pascala pt. „Polska gdzie spać” z 1999 roku. Na stronie 120 jest był podany adres oraz numer telefonu do hotelu.

Okładka informatora Pascal „Polska gdzie spać” z 1999 roku

Fragment strony 120 z informatora Pascal „Polska gdzie spać” z 1999 roku

1256 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj