O. Daniel Ekiert (Franciszkanin)

Na razie nie mam zbyt wielu informacji o tym Franciszkaninie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej O. Daniel Ekiert przebywał w klasztorze w Skarżysku Kamiennej. Był on jednocześnie prefektem w miejscowej szkole. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w miejscowościach Skurcze oraz Lewacze na Wołyniu. Zachęcał wówczas swoich parafian do udzielania pomocy prześladowanej i mordowanej ludności żydowskiej. Pomagał także w wydawaniu fałszywych dokumentów, Żydzi mogli się bez problemów legitymować się przez okupantami. Dzięki O. Ekiertowi wojnę przetrwało wielu tamtejszych Żydów.

O. Daniel Ekiert był także pierwszym rektorem Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Rozpoczęło ono swoją działalność w 1957 toku. O. Ekiert miał już wtedy stopień doktora.

W późniejszym czasie przebywał w klasztorze w Radomsku. Pełnił tutaj funkcję gwardiana. Zmarł 13 listopada 1979 roku.

1097 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj