O. Fulgencjusz Bąk (Franciszkanin)

Urodził się w 1913 roku. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w klasztorze Franciszkanów w Krośnie, gdzie razem z innymi zakonnikami prowadził kronikę wydarzeń. Kronika ta stanowi źródło wiedzy o życiu zakonników krośnieńskich w czasie wojny, ukazuje rozmiar strat, jakie dotknęły klasztor, ale także miasto. Kronika ta została wydana w późniejszym czasie w formie książkowej.

O. Fulgenciusz Bąk był gwardianem klasztoru O.O. Franciszkanów w Radomsku w okresie powojennym. Znalazłem informacją mówiącą, że z jego inicjatywy w 1967 roku rozpoczęto wymianę organów w klasztorze, w miejsce starych, XVIII-wiecznych. Projekt ten zrealizowano w 1970 roku, już po śmierci O. Fulgencjusza. Dotarłem do niesprecyzowanej informacji, że O. Fulgencjusz był muzykologiem, nie wiem na razie czy było to głębokie zainteresowanie, czy może poparte odpowiednim wykształceniem w tym zakresie.

Ks. Cyprian Kozłowski, ks. Fulgencjusz Bąk i ks. Benigny. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w Krośnie, 1943 r.

Ojciec Fulgencjusz Bąk zmarł 4 lipca 1968 roku w Radomsku w wieku 55 lat w wyniku wypadku drogowego. Został pochowany w grobie Franciszkanów na Cmentarzu Starym.

Fragment grobu Franciszkanów na Cmentarzu Starym, styczeń 2020 r, fot. Paweł Dudek

577 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj