„O zjeździe odbytym w Radomsku” – fragment kroniki Jana z Czarnkowa (zjazd szlachty w 1384 roku)

Jan z Czarnkowa był znanym kronikarzem żyjącym w XIV wieku. Zasłynął on przede wszystkim z dzieła zwanego „Kroniką Jana z Czarnkowa”. Jedna z części tejże kroniki jest poświęcona zjazdowi szlachty, który odbył się w Radomsku w 1384 roku. Poniżej znajduje się pełna treść rozdziału nr 109.

Nareszcie w środę po niedzieli „Invocavit“, dnia drugiego miesiąca marca, przedniejsi panowie polscy oraz Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński, zjechawszy się w Radomsku, jednomyślną zgodą i wolą postanowili posłać po Jadwigę, córkę ś. p. zmarłego króla, z prośbą, aby przyjechała do Polski na królowanie, inaczej bowiem, jeżeli będzie zwlekała z przyjazdem, przystąpią do obioru króla. Nadto postanowili i wzajemnie się zobowiązali, iż żaden z nich nadal pod utratą czci nie będzie jeździł z poselstwem do Węgier, a królowej oznajmili, że po jej córkę nigdy więcej posyłać nie będą.

W innym fragmencie swojej kroniki, Jan z Czarnkowa wspomina o pierwszym zjeździe, który odbył się w Radomsku w roku 1382. Tekst tego fragmentu kroniki znajduje się tutaj. Z kolei artykuł poświęcony obydwu zjazdom w Radomsku znajduje się tutaj.

2424 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj