„Od 750 lat mamy prawa miejskie”. Czy na pewno?

Jeden z Czytelników bloga przysłał mi zdjęcia witryn reklamowych znajdujących się na terenie naszego miasta. W ostatnim czasie umieszczono w nich plakaty nawiązujące do 750 rocznicy przyznania miastu najstarszego przywileju o jakim dziś wiemy.

0d750latmamyprawamiejskie_1

Na plakacie fakt ten jest nazywany nadaniem praw miejskich. Dokładniej określono to słowami:

OD 750 LAT MAMY PRAWA MIEJSKIE. DZIĘKI LESZEK!

Poniżej, mniejszą czcionką doprecyzowano:

Za umowny początek historii miasta przyjmuje się rok 1266, kiedy to w pobliskim Maluszynie książę sieradzki Leszek Czarny sprzedał wójtostwo miasta Radomska Godynowi i jego następcom (…)

0d750latmamyprawamiejskie_2

Co się tak nie spodobało Czytelnikowi? Oto fragment jego wypowiedzi:

(…) Po raz kolejny przeinacza się fakty historyczne. W 1266 roku przyznano Radomsku przywilej, a nie prawa miejskie. Jak widać, nikomu to nie przeszkadza… (…) Zwrot „DZIĘKI LESZEK” jest niepoprawny, bo pomiędzy tymi wyrazami powinien znajdować się przecinek albo wykrzyknik (…)

O subtelnej różnicy pomiędzy nadaniem przywileju (najstarszym jaki zachował się do naszych czasów), a nadaniem praw miejskich, pisałem już na blogu tutaj. Mój rozszerzony tekst opublikowała nawet „Gazeta Radomszczańska”.

Co prawda, na plakacie pod głównym hasłem znajduje się wyjaśnienie, ale nie oznacza to, że każdy odbiorca zinterpretuje je tak, jak należy. Osobiście muszę przyznać, że plakat rzuca się w oczy, jest całkiem ciekawy. Hasło na pewno dałoby się sformułować tak, aby nie wzbudzało polemiki.

1716 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj