Pieczęcie z fabryki Thonet-Mundus w książeczce ubezpieczeniowej

Ciekawe zdjęcia otrzymałem od Czytelniczki, pani Karoliny. Są to strony ze starej książeczki ubezpieczeniowej. W książeczce tej znajdują się pochodzące z czasów wojennych pieczęcie fabryki mebli Thonet-Mundus, która po wojnie jeszcze kilka razy zmieniała swoją nazwę. Przeanalizujmy jak wyglądało to na przestrzeni lat.

Na pieczęci z 1941 roku przedsiębiorstwo to funkcjonuje jako „Thonet-Mundus Möbel Fabrik”. Użyto tam typowej gotyckiej czcionki zwanej frakturą, co było bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów. Naziści prowadzący wówczas przedsiębiorstwo poprzez używanie takiej czcionki realizowali elementy swojej propagandy mówiącej o wyższości Aryjczyków nad innymi. Poeta Cäsar Flaischlen twierdził, że czcionka gotycka jest najbardziej niemiecka z niemieckich…

Pod koniec 1941 roku nazwa na pieczątce nieznacznie się zmieniła na „Thonet-Mundus A.G.”. Dwuliterowy skrót oznacza Aktiengesellschaft, czyli z języka niemieckiego – spółka akcyjna (rodzaj spółki kapitałowej, której akcje są w obiegu i mogą je nabyć akcjonariusze). Warto zwrócić uwagę, że nawet po formalnym zakończeniu wojny w Europie (8-9 maja 1945 roku) przedsiębiorstwo nadal występowało pod nazwą Thonet-Mundus – w ostatnim wierszu jest data 11 czerwca 1945 r.

Pieczęcie z lat 1945 i 1946

Pieczęcie z roku 1946

Pieczęcie z lat 1946 i 1947

W 1948 roku sytuacja się zmieniła. Na początku czerwca na pieczęci widać nowe nazewnictwo – „Pod Zarządem Państwowym Polskie Fabryki Mebli S.A. THONET-MUNDUS”. Już 22 czerwca 1948 roku nazwa na pieczęci znów się zmienia, tym razem na: „Państwowa Fabryka Mebli Giętych Nr. 1 dawniej THONET-MUNDUS

Zapewne na początku 1949 roku (daty nieczytelne) pieczątka znów zaczęła wyglądać inaczej. Widniejąca na niej nazwa głosi: „ZJEDNOCZONE FABRYKI MEBLI GIĘTYCH Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione ZAKŁAD Nr. 1 – RADOMSKO”
(Chyba) na początku 1951 roku znów nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa, tym razem na „RADOMSZCZAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU  DRZEWNEGO Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione”

Ta sama nazwa. Lata 1951 i 1952

Ta sama nazwa. 1952 rok

Ta sama nazwa. Lata 1952 1952, 1954

Warto na koniec dodać, że kontynuatorem tradycji tego zakładu (oraz jeszcze dwóch o tym samym profilu) jest znany nam wszystkim Fameg. Taka nazwa przedsiębiorstwa zaczęła funkcjonować w latach 50. Później wielokrotnie jeszcze Fameg zmieniał swoją nazwę, zmieniali się także właściciele oraz struktura, ale to już zupełnie inna historia.

968 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj