Pocztówka – Technikum Mechaniczne w 1977 roku

W mojej kolekcji znajduje się ciekawa pocztówka z 1977 roku. Przedstawia ona budynek Technikum Mechanicznego z perspektywy wiaduktu.

pocztowka_technikum_mechaniczne_1977_awers

Na biało-czerwonym transparencie zawieszonym pod górnymi oknami znajduje się napis: „NASZE SERCA MYŚLI I CZYNY POLSCE LUDOWEJ”. Takie były czasy…

Dziś wejście do szkoły również znajduje się w tym miejscu, ale plac wygląda nieco inaczej. Chodnik prowadzący do budynku przebiega wzdłuż jego murów. Wokół rosną inne drzewa i krzewy, są też ławki oraz popiersie patrona placówki – Stanisława Staszica.

pocztowka_technikum_mechaniczne_1977_rewers

Pocztówka ma wymiary 147 x 105 mm. Została ona wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Autorem zdjęcia jest A. Stelmach. Warto także obejrzeć inną pocztówkę przedstawiającą Technikum Mechaniczne. Znajduje się ona w tym miejscu.

1787 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj