Pocztówka z Gidel – antepedium z Kaplicy Matki Bożej

Ciekawą pocztówkę udało mi się zakupić w sklepiku z pamiątkami obok gidelskiego klasztoru. Tego typu egzemplarza jeszcze w swojej kolekcji nie miałem.

Wyjątkowość tej pocztówki polega na tym, że ma ona niestandardowe wymiary. Jest to poziomy prostokąt – 240 mm x 98 mm. Ponadto przedstawia motyw stosunkowo rzadko prezentowany na pocztówkach. Jest to zdjęcie antepedium z Kaplicy Matki Bożej. Już spieszę z wyjaśnieniami. Antepedium to zakrycie lub zasłona mensy ołtarza. Z kolei mensa to nic innego jak płyta będąca blatem ołtarza. Mówiąc najprościej jak się da – antepedium to zakrycie blatu ołtarza. W tym wpisie nie będę się jednak nim zajmował, bo najbardziej interesuje mnie sama pocztówka.

Na rewersie, w miejscu przeznaczonym na korespondencję nadawcy znalazł się fragment utworu pt. „Pieśń ku czci Matki Bożej Gidelskiej”.

Z pieśni ku czci Matki Bożej Gidelskiej

Najświętsza Panno Gidelska!
Tyś jest Pani Archanielska!
Wielkieś cuda uczyniła,
Gdyś się w roli objawiła.
Objawiłaś się wieśniakowi,
Pracowitemu rolnikowi,
Który orał w par bydlęty
I wyorał obraz święty.
Chwała Tobie, wieczny Panie,
Na mej roli klasztor stanie.
Najświętsza Panno Gidelska,
Tyś jest Pani Archanielska!
Nie opuszczaj nas w potrzebie,
Którzy wołamy do Ciebie.
O Matuchno! Gdyś tak wierna,
Bądźże dla nas miłosierna!
Nie opuszczaj z nas każdego,
Proś za nami Syna swego.
Przed Tobą do nóg padamy,
Ciebie o miłość błagamy.
Obrońże nas w dzień i w nocy
Bądź nam zawsze ku pomocy.
Amen teraz rzeczmy wszyscy,
My i nasi krewni, bliscy.
Byśmy się w niebo dostali
Z Tobą wiecznie królowali. Amen.

Autorem zdjęcia antepedium jest M. Sztajner. Na pocztówce nie ma danych wydawcy, ale można się domyślić, że jest nim Klasztor Dominikanów w Gidlach.

1115 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj