Pocztówka z Radomska – Technikum Mechaniczne (plac przed szkołą)

W mojej kolekcji znajduje się ciekawa pocztówka z 1969 roku.

pocztowka_TM_1969_front

Przedstawia ona budynek Technikum Mechanicznego. Dziś w szkole tej odbywa się kształcenie także w wielu innych kierunkach. Placówka nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Wiele zmieniło się również w obecnym wyglądzie widoku z pocztówki. Widoczne na zdjęciu iglaki są już potężnymi drzewami. Bezpośrednio przed wejściem do szkoły stoi pomnik z popiersiem Stanisława Staszica. Zmienił się układ ścieżek na placu.

Łatwo jednak zlokalizować pomieszczenia szkolne na podstawie okien. Na pierwszym i drugim piętrze, za nieco mniejszymi oknami znajdującymi się bezpośrednio nad wejściem do szkoły, znajduje się korytarz.

pocztowka_TM_1969_front_rewers

Pocztówka ma wymiary 148 x 105 mm. Została ona wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch” w nakładzie 20 000 egzemplarzy. Autorem zdjęcia jest K. Jabłoński. Warto przy tej okazji zobaczyć inną pocztówkę przedstawiającą Technikum Mechaniczne. Znajduje się ona tutaj.

4193 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj