Pomnik Kościuszki w Kamieńsku

Na placu Wolności w Kamieńsku znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki. Historia tego obiektu ma już ponad 100 lat.

Maj 2024 r., fot. Paweł Dudek

Strzelista bryła w jasnych odcieniach stanowi wyróżniający się element otaczającego parku. Na tablicy jest następująca informacja:

TADEUSZ
KOŚCIUSZKO
1746 – 1817
BOHATEROWI
NARODU POLSKIEGO
W 700 LECIE KAMIEŃSKA
1991 r.
MIESZKAŃCY

Maj 2024 r., fot. Paweł Dudek

W 1917 roku utworzono komitet budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. W skład komitetu weszli: ks. Józef Kozakowski, ks. Ignacy Jankowski, sędzia Onufry Krajewski, nauczyciel Szczepan Jaworowski, komisarz policji Wierucki oraz przedstawiciel mieszkańców Bronisław Tazbir. W 1917 roku powstała marmurowa kolumna z tablicą, na której znajdowała się informacja: „Tadeuszowi Kościuszce, bohaterowi narodu polskiego, bojownikowi o wolność Ojczyzny i prawo ludu w 100 rocznicę śmierci”. Budowa jednak trwała jeszcze kilka lat. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło 23 września 1923 roku.

W czasie drugiej wojny światowej, w 1941 r. pomnik został zburzony na polecenie hitlerowców. Gruzy wywieziono na plac szkolny. 11 lipca 1981 roku zawiązany został komitet odbudowy pomnika w składzie: Józef Turlejski (przewodniczący), Mirosław Krężlik, Tadeusz Turlejski, Krzysztof Górny, ks. Stanisław Nejman, Ryszard Otwinowski, Mirosław Łaszek, Grzegorz Turlejski. Później skład został uzupełniony o dwie osoby: Andrzej Urban i Józef Piekarski. W 1990 roku skład komitetu przedstawiał się następująco; Józef Turlejski (przewodniczący), Mieczysława Adamek, Jacek Jędrzejczyk, Wiesław Kociniak, Jan Paliński, Bogdan Pawłowski, Michał Piekarski, Mieczysław Tazbir, Tadeusz Turlejski, Grzegorz Turlejski. Autorem planu lokalizacyjnego był architekt Mirosław Łaszek, projektu technicznego – Jacek Jędrzejczyk.

27 października 1991 roku statua Tadeusza Kościuszki stanęła wreszcie na cokole. Autorem rzeźby był artysta rzeźbiarz Edmund Majkowski.

Maj 2024 r., fot. Paweł Dudek

Maj 2024 r., fot. Paweł Dudek

Informacje pozyskałem z: Z Grządzielski, Leksykon miasta i gminy Kamieńsk, Kamieńsk 2007


140 razy oglądano od początku 6 razy oglądano dzisiaj