Pomnik partyzantów w Jasieniu

Aktualizacja z lutego 2020: pomnika partyzantów w Jasieniu już nie ma. Więcej szczegółów na końcu artykułu.

W miejscowości Jasień (gmina Kobiele Wielkie), przy skrzyżowaniu dróg znajduje się pomnik poświęcony poległym w walce z faszyzmem. Betonowy pomnik składa się z dwóch elementów stojących na postumencie. Nieco niższy blok, stojący frontowo, zawiera następującą treść:

POLEGŁYM w WALCE
z FASZYZMEM
w 25 ROCZNICĘ PRL
Z. B. o W. i D.
SPOŁECZEŃSTWO
KOBIEL WIELKICH

jasien_pomnik_1

jasien_pomnik_2

ZBoWiD to skrót oznaczający Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Była to organizacja kombatancka utworzona w 1949 roku. Po przemianach ustrojowych na początku lat 90. ZBoWiD został przekształcony w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

jasien_pomnik_3

Wyższy blok stoi krótszą stroną do frontu. Od razu rzuca się w oczy wyryty rok – 1969. Wtedy też w całym kraju hucznie obchodzono XXV-lecie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdyż jej powstanie (a raczej tego zamysł) był zawarty w Manifeście PKWN z 22 lipca 1944 r.

Podchodząc z boku, na dłuższej stronie tego bloku dostrzec można imiona i nazwiska osób, którym poświęcony jest pomnik. Znajduje się też tam informacja mówiąca, że chodzi o osoby poległe w latach 1939-1947 w walce z faszyzmem. Trudno mi wyrokować, ale być może wydłużając omawiany okres aż o dwa lata po wojnie mogło chodzić o poległych w wewnętrznych walkach o władzę w Polsce. Chciałbym to wyjaśnić, więc jeśli ktoś posiada informację na ten temat, proszę o kontakt.

jasien_pomnik_4

Poniżej znajduje się lista osób z pomnika:
– Marian Barski
– Aleksander Barski
– Stanisław Bedor
– Jan Boruniec
– Bolesław Baran
– Marian Cieślik
– Aleksander Gajecki
– Stanisław Grzywacz
– Jan Has
– Marian Koch
– Adam Kowalczyk
– Stanisław Kwiatkowski
– Józef Kwiatkowski
– Ignacy Lankamer
– Bogdan Lankamer
– Jan Olczyk
– Jan Węgrzyński
– Stanisław Zamożny.

jasien_pomnik_5

Pomnik otoczony jest dość starym płotkiem, można się tam dostać bez ograniczeń.

Aktualizacja z lutego 2020 roku

W lutym 2020 roku Nadleśnictwo Gidle, na którego terenie znajdował się pomnik, zdemontowało ten obiekt. Pomnik usunięto decyzją wojewody – obiekt ten podlegał ustawie z 1 kwietnia 2016 roku (tzw. ustawa dekomunizacyjna). Pomnik zdeponowano w Gospodarstwie Szkółkarskim Sowin. Bezpośrednio do zdemontowaniu pomnika w Jasieniu mieszkańcy tej wsi deklarowali w mediach odzyskanie tego obiektu, być może umieszczenie go na terenie prywatnym.

Puste miejsce po pomniku partyzantów. Pozostał tylko podest. Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

3679 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj