Pomnik w Jackowie zlikwidowany

Usłyszałem o tym miejscu kilka lat temu. W lipcu 2017 roku wybrałem się tam. Rzeczywiście, przy leśnej, rzadko uczęszczanej drodze między Wymysłowem (część wsi Huta Drewniana w gminie Kobiele Wielkie) a Silnicą (gmina Żytno) stał pomnik, upamiętniający wydarzenia z 23 września 1944 roku. W skrócie – oddziały partyzanckie, składające się z polskich oraz radzieckich żołnierzy zmierzyły się tam z wojskami niemieckimi. Szerzej opisałem to wydarzenie tutaj.

Zdjęcie z lipca 2017 roku

Dość celowo użyłem w powyższym akapicie słów „rzadko uczęszczana droga” oraz „stał pomnik”. Dzięki temu, że mało kto się w to miejsce zapuszczał i nie była to droga asfaltowa, pomnik z komunistycznym symbolem pięcioramiennej gwiazdy mógł sobie tam stać aż do lutego 2019 roku. Wówczas to został zdemontowany i jednym z niewielu wspomnień po nim pozostał wspomniany już wyżej mój wpis na blogu. Informacja o likwidacji pomnika dotarła do mnie przypadkiem. Wysłałem więc zapytanie do Nadleśnictwa Gidle, które zarządza tym terenem. Byłem zdziwiony, że nagle pomnika nie ma, chociaż domyślałem się powodów. Z nadleśnictwa dowiedziałem się, że:

(…) pomnik wyczerpuje definicję budowli wskazaną w art. 3 pkt. 3/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (…) i został wzniesiony sprzecznie z przepisami tej ustawy. Pomnik podpadał pod przepis art. 5a ust. 1. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (…). Z powodu naruszenia wskazanych wyżej powszechnie obowiązujących aktów prawnych, pomnik został usunięty.

Rzeczywiście, sam pomnik, obojętnie kogo by chwalił i wielbił wyglądał dość groteskowo w środku lasu. A gdyby stał w centrum Radomska, zostałby zapewne już dawno zburzony, tak jak to miało miejsce z pomnikiem przyjaźni polsko-radzieckiej, stojącym w parku na placu 3-go Maja. Na koniec tego wpisu muszę dodać, że absolutnie nie jestem zwolennikiem komunizmu i o pomniku pisałem tylko w kontekście zachowania informacji o takim obiekcie związanym z historią.

1735 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj