Pomnik Warszyca na placu przed kościołem w Rzejowicach

Przed kościołem pw. Wszystkich Świętych w Rzejowicach znajduje się pomnik poświęcony Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. „Warszyc”. Miejsce nie jest przypadkowe – „Warszyc” to syn tej ziemi, tu się urodził, stąd pochodziła jego rodzina.

Maj 2019 r., fot. Paweł Dudek

Pomnik w formie przypomina nieco nagrobek. Są to dwa postumenty, umieszczone jeden na drugim, a na nich znajdują się płyty. Czarna tablica pamiątkowa stoi na kamiennym elemencie. W kamieniu nad tablicą wykuty jest napis „ZA HONOR I WOLNOŚĆ”, a na samej tablicy następująca treść:

KPT.
STANISŁAWOWI SOJCZYŃSKIEMU
„ZBIGNIEWOWI”
„WARSZYCOWI”
ŻOŁNIERZOWI
ARMII KRAJOWEJ
I PODZIEMNEGO
WOJSKA POLSKIEGO
W LATACH 1939 – 1947
UR.30 III 1910 W RZEJOWICACH
ZAMORDOWANEMU W KAŹNI UB
W ŁODZI W LUTYM 1947 ROKU

PODKOMENDNI ŻOŁNIERZE AK
I SPOŁECZEŃSTWO

Maj 2019 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy znajduje się także fotografia Sojczyńskiego. Zawsze gdy tam jestem, widzę kwiaty oraz znicze… W Rzejowicach znajduje się także inny pomnik Warszyca. Zlokalizowany on jest przed szkołą.

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Rzejowicach. Tylna część pomnika widoczna jest w dolnym prawym rogu zdjęcia. Maj 2019 r., fot. Paweł Dudek

1662 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj