Pomnik Warszyca przed stadionem w Kamieńsku

Przy ul. Sportowej, tuż przed stadionem w Kamieńsku znajduje się pomnik gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”.

Pomnik znajduje się na prostokątnym wysokim cokole. Na jego szczycie jest rzeźba popiersia „Warszyca”. Na przedniej ścianie cokołu umieszczono następującą informację:

GEN. BRYGADY
STANISŁAW
SOJCZYŃSKI
WARSZYC
1910 – 1947

„DO POLSKI
WOLNEJ, SUWERENNEJ.
SPRAWIEDLIWEJ
I DEMOKRATYCZNEJ
PROWADZI DROGA PRZEZ WALKĘ
ZE ZNIKCZEMNIENIEM,
ZAKŁAMANIEM I ZDRADĄ.”

Z ROZKAZU WARSZYCA – 8 STYCZNIA 1946 R.

U podnóża cokołu znajduje się jeszcze data uroczystego odsłonięcia pomnika – 8 listopada 2009 roku. Tego dnia najpierw odbyła się msza święta w miejscowym kościele. Podczas mszy odczytano list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość pod pomnikiem otworzył burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. Odsłonięcia pomnika dokonali burmistrz Kamieńska, mjr Kazimierz Krzysztofek oraz Zbigniew Zieliński, były minister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aktu poświęcenia pomnika dokonał ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk. W dalszej kolejności były wystąpienia gości m. in. gen. bryg. Stanisława Burzy–Karlińskiego. Z okazji odsłonięcia pomnika Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku wydał pamiątkowy medal.

761 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj