Powstanie skautingu w Radomsku

Dokładnie 100 lat temu, 2 czerwca 1915 roku w Radomsku spotkały się trzy osoby, które postanowiły założyć pierwszą drużynę skautową w naszym mieście.

Dlaczego skautową, a nie harcerską? Wtedy słowo „harcerstwo” nie było jeszcze używane. Zresztą wszystkie wzorce czerpano wówczas niemal dosłownie z angielskiego skautingu.

Józef Kowalski, Wacław Mika oraz Wacław Bok należeli do Legionów Polskich, a więc formacji wojskowej, w której jedną z głównych postaci był Józef Piłsudski.

Zachował się protokół z zebrania trzech legionistów w Radomsku. Można powiedzieć, że to pierwszy historyczny dokument, tworzący skauting w naszym mieście.

Protokół Pierwszego Zebrania Organizacyjnego w celu zawiązania Organizacji Skautowej

Zebranie młodzieży odbyło się d. 2 czerwca 1915 r. celem zawiązania Organizacji Skautowej w Radomsku, na które przybyli: Kowalski Józef, Mika i Bok. Postanowiono: na przyszłe Zebranie zaprosić młodzież do lat 17. Zebranie takie powinno być już zebraniem organizacyjnym. Przewodniczący: J. Kowalski.

Z dokumentu tego można więc wywnioskować, że pierwszym, historycznym komendantem struktur harcerskich w Radomsku został Józef Kowalski.

Spotkanie, które zapowiedziano w pierwszym protokole, odbyło się 7 czerwca. Przyjęto wówczas sześciu kandydatów (Więckowski, Henig, S. Szwedowski, J. Szwedowski, G. Goszczyński i Dembczyk).

Kolejna swego rodzaju zbiórka odbyła się 10 czerwca. Wtedy przyjęto kolejne cztery osoby (Szalay, Muszyński, Majewski, Dukalski). W sierpniu nowa organizacja miała już w swoich szeregach 32 członków.

Warto podkreślić, że od samego początku organizacja miała elitarny charakter. 7 czerwca nie przyjęto w szeregi jednego z chętnych, a 10 czerwca odrzucono aż sześciu.

2079 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj