Radomsko. Kapliczka na pamiątkę wszechświatowej wojny

Na obrzeżach Radomska, tam gdzie ulica Krasickiego łączy się z ulicą Odległą i zaczyna się Józefów, znajduje się kapliczka sprzed ponad stu lat. Postawiona ona została na pamiątkę zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest ona pierwszą murowaną kapliczką w tym miejscu. Od Tomasza Kuźnickiego dowiedziałem się ciekawych rzeczy, poniżej cytuję.

Miejscowa legenda podana w 2016 r. przez mieszkankę Józefowa Zenonę Garbiec Ciupińską, a zasłyszana niegdyś od prof. Stanisława Królika z Radomska, mówi o związku miejsca tego z Powstańcami Styczniowymi. Wedle niej w czasie nieuchronnej klęski niewielki oddział powstańców uciekając przed pogromem wojsk carskich zakopał skarb (biżuterię) pod krzyżem, który stał w tym miejscu. W 1918 r. mieszkańcy wsi ufundowali obecnie stojącą kapliczkę jako wotum wdzięczności za ocalenie z wojny.

Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka ma postać murowanego postumentu na planie prostokątnym. W górnej części znajduje się murowany krzyż. Na ścianach widoczne są zarysy czegoś w rodzaju reliefu. Na frontowej ścianie (tej od strony Radomska) umieszczono następującą informację mówiącą o motywach oraz roku powstania tego obiektu:

BOŻE
ZBAW POLSKE
1918
NA PAMIĄTKE
WSZECHŚWIATOWEJ
WOJNY

Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek

Za kapliczką znajduje się stare, okazałe drzewo, może posadzone też w czasie, gdy ona powstawała. Kapliczka przystrojona jest kwiatami oraz otoczona słupkami z łańcuchem.

631 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj