Radomszczańscy fotograficy mają swoją monografię

W 2012 roku przypadała pięćdziesiąta rocznica powstania radomszczańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z tej okazji wydano publikację książkową opisującą historię tego stowarzyszenia. Nosi ona tytuł „50 lat Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku” a jej autorem jest Artur Szponder.

50_lat-_towarzystwa_fotograficznego_ksiazka_1

Książka podzielona jest na kilka części. Na początku zawarto wstęp Marcina Kwarty – prezesa stowarzyszenia. W tymże wstępie wspomina on m.in. tych, którzy „tworzyli fotografię przemierzając czasoprzestrzeń zatrzymując chwile i dzieląc się nimi podczas wystaw fotograficznych”. Autor wstępu dziękuje również swojej rodzinie oraz życzy „ciekawych kadrów dla tych, którzy bawią się światełkiem”. W dalszej części książki znajduje się kilka słów od jej autora – Artura Szpondera.

Zasadnicza część książki składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono sylwetkę patrona radomszczańskiego Towarzystwa Fotograficznego – Edmunda Osterloffa. Dla uczczenie tej wybitnej postaci radomszczańscy fotograficy organizują od wielu lat Ogólnopolskie Biennale Fotografii Czarno-Białej „Postać ludzka w pejzażu”. Warto dodać, że Edmund Osterloff jest patronem TF od 1999 roku. W rozdziale drugim opisano historię Towarzystwa Fotograficznego. Dowiedzieć się z niej możemy jakie były początki organizacji, na jakich płaszczyznach przejawia się jej aktywność, jak zmieniały się władze. Trzeci rozdział poświęcony jest członkom Towarzystwa Fotograficznego. Każdemu z obecnych członków poświęcono kilka zdań. Nie zabrakło również zdjęć tychże osób. Próbki ich fotograficznej pasji można znaleźć w dalszej części książki. Wspomniano również o dziewięciu członkach honorowych oraz pozostałych osobach, które kiedyś były członkami. Dużo miejsca poświęcono dotychczasowym siedmiu prezesom stowarzyszenia. Każda z tych osób jest dość szczegółowo opisana. Znaleźć tam można m.in. informację czym oprócz fotografii zajmowały się poszczególne osoby, w jakim czasie pełniły swoje funkcje, czego dokonali jako prezesi.

50_lat-_towarzystwa_fotograficznego_ksiazka_2

Już samo spojrzenie na obszerną bibliografię pozwala wysnuć wniosek, że historia radomszczańskich fotografików napisana jest ogromnym nakładem pracy. Znajduje się tam ponad 100 pozycji – m.in. dokumentów stowarzyszenia, czasopism, albumów i katalogów fotograficznych. Publikacja zawiera także przypisy w zasadniczej części książki. Wygląd książki prezentuje się ciekawie. Twarda okładka, kredowy papier, dużo fotografii oraz przejrzysty układ zachęcają do czytania. Warto wspomnieć, że to pierwsza publikacja w tak obszerny sposób opisująca dzieje TF.

Autor: Artur Szponder
Tytuł: 50 lat Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Wydawcy: Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Studio Poligraficzne „SOLDRUK”
Miejsce i rok wydania: Radomsko 2012
Liczba stron: 128

872 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj