Radomszczański wątek na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Grób Nieznanego Żołnierza to jeden z symboli Warszawy, obowiązkowy cel turystyczny, a przede wszystkim miejsce upamiętnienia wielkiego bohaterstwa – anonimowego poświęcenia za Ojczyznę. Taka forma uhonorowania bezimiennych herosów pojawiła się po pierwszej wojnie światowej we Francji. W 1923 roku w Polsce powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza, a prace zintensyfikowano w 1924 roku, kiedy to przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego pojawiła się tablica upamiętniająca nieznanego żołnierza poległego za Polskę. Postanowiono wówczas w bardziej okazały sposób uhonorować bezimiennych bohaterów. Rozważano różne warszawskie lokalizacje, ale ostatecznie pomnik miał powstać pod kolumnadą Pałacu Saskiego, wówczas jeszcze istniejącego. Grób Nieznanego Żołnierza odsłonięto 2 listopada 1925 roku. W uroczystościach tych brał udział m.in. prezydent Stanisław Wojciechowski, Marszałek Józef Piłsudski oraz generał Władysław Sikorski.

W czasie powstania warszawskiego Pałac Saski został zburzony przez Niemców niemal w całości. Pozostał po nim jedynie fragment, gdzie od kilkunastu lat znajdował się już Grób Nieznanego Żołnierza. Mówi się, że fragment ten przetrwał tylko dlatego, iż niemiecki żołnierz, który brał udział w akcji wysadzania pałacu nie włożył środków wybuchowych w przygotowane wcześniej dziury w tej części budowli z szacunku dla spoczywającego w grobie bezimiennego żołnierza polskiego… Obecnie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się ważne uroczystości o charakterze państwowym. Charakterystyczne są także warty żołnierzy czuwających nad tym miejscem.

Na kilku kolumnach, które przetrwały wojenne czasy umieszczono tablice z nazwami miejscowości, gdzie toczyły się ważne bitwy, walki oraz inne wydarzenia związane z dążeniem do niepodległości, wyzwolenia czy niezależności. Na jednej z tablic umieszczono nazwę naszego miasta – Radomsko, wraz z datą – 19/20 IV 1946. Wydarzenie to nawiązuje do nocnej akcji Konspiracyjnego Wojska Polskiego, kiedy oddział dowodzony przez Jana Rogulkę uwolnił aż 57 więźniów z więzienia i aresztu miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa. Z pewnością wydarzenie to zasługuje na osobny wątek na blogu i mam nadzieję, że niebawem więcej o tym napiszę. Cała tablica na tej stronie kolumny poświęcona jest tzw. Żołnierzom Wyklętym, reprezentującym antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki walczący z sowietyzacją i podporządkowaniem wobec ZSRR.

Tablica z nazwą naszego miasta znajduje się na narożnej kolumnie – na lewo od żołnierza z lewej strony 

2314 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj