Rezerwat przyrody „Jasień”

Na terenie gminy Kobiele Wielkie znajduje się rezerwat przyrody, w którym swoje naturalne środowisko mają cisy. Jest on drugim co do wielkości takim rezerwatem w Polsce.

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Dojechać tam można od strony Chrostowej albo od strony miejscowości Jasień. Przez rezerwat przebiega kilkusetmetrowa droga. Mniej więcej na środku tego odcinka znajdują się dwie tablice – regulamin oraz informacja, że jest to obszar Natura 2000 – Cisy w Jasieniu PLH 1000018. Obszar ten został wyznaczony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 lutego 2017 roku. Z rozporządzenia dowiedzieć się można, że rezerwat obejmuje 19,68 hektara. Jednym z załączników do tego aktu prawnego jest mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu. Poniżej znajduje się wycinek tej mapy.

Fragment mapy z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 lutego 2017 r.

Rezerwat znany był już w 1914 roku, rosło tam wówczas 50 000 cisów. W latach 1914-1919 wycięto 42 hektary a drewno zostało wykorzystane jako opał dla huty szkła, która mieściła się kilkaset metrów dalej. Właściciel huty Berek Fiszman wyciął cisy bezprawnie. Zostało wtedy zaledwie 361 drzew. Zapewne gdyby huta nie przeniosła się w 1920 roku z Jasienia do Radomska, to cisy całkowicie zniknęłyby z tego krajobrazu.

W 1958 roku na resztkach lasu cisowego utworzono rezerwat przyrody. Obecnie rośnie tam ok. 1700 cisów. W rezerwacie spotkać można cisy zarówno młodziutkie, jak i wiekowe. Są one rozmieszczone dość nierównomiernie, czasem rosną w skupiskach, czasem samotnie. Uznaje się, że największy okaz cisa na tym obszarze ma wysokość ok. 7 metrów i obwód pnia ok. 37 cm. Rezerwat jest terenem dość podmokłym i bagnistym, przepływają tamtędy strumienie.

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Chodząc drogą przebiegającą przez środek rezerwatu niekiedy trudno dostrzec z takiej perspektywy cisa. Oprócz tego gatunku spotkać tam można także inne drzewa – olszę czarną, brzozę omszoną, topolę osikę, dąb szypułkowy, klon jawor, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, dąb bezszypułkowy, jarząb pospolity, sosna pospolita. Rosną tam także inne rośliny, takie jak czermień błotna, psianka słodkogórz, karbieniec europejski, mięta nadwodna, nerecznica błotna, turzyca długowłosa, sitowie leśne, turzyca nibyciborowata, wiązówka błotna, ostrożeń warzywny, podagrycznik pospolity, kuklik zwisły, czworolist pospolity, turzyca odległokłosa, nerecznia krótkoostna, szczyr trwały, storczyk szerokolistny, trybula leśna, fiołek błotny, żankiel zwyczajny, bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, wierzbownica błotna, gwiazdnica gajowa, śledziennica skrętolistna, rzerzucha gorzka, pępawa błotna, wietlica samicza, wąkrota zwyczajna, krwawnica pospolita, przytulia bagienna, tojeść pospolita, żabieniec babka wodna, potocznik wąskolistny, przetacznik bobowniczek, rzęsa drobna.

Drogą wiodącą przez rezerwat przebiega szlak partyzancki oznaczony kolorem czerwonym. Tuż obok, w miejscowości Jasień znajdują się stawy hodowlane.

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Tuż za rezerwatem w stronę miejscowości Jasień rozciągają się stawy hodowlane. Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Nowe zdjęcia z marca 2024 r.

Poniżej znajduje się kilka nowych zdjęć z marca 2024 roku.

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2024 r., fot. Paweł Dudek

1062 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj