Stanisław Janiszewski (fotograf)

Był pracownikiem służby zdrowia, żołnierzem i fotografem. Urodził się w 1923 roku w Radomsku, od 12 roku życia fotografował. W okresie II wojny światowej pracował jako fotograf techniczny w fabryce „Thonet – Mundus” (obecnie Fameg), brał czynny udział w ruchu oporu. Wstąpił do Armii Krajowej, otrzymując ps. „Kodak” i w stopniu plutonowego został zastępcą dowódcy plutonu łączności w sztabie 27 pułku piechoty 7 Dywizji Piechoty AK w czasie akcji „Burza”. Po wojnie był represjonowany (więziony na Mokotowie i we Wronkach w latach 1947 – 1953). Następnie pracował jako radiolog w Szpitalu Miejskim w Radomsku. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych.

1333 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj