[stare zdjęcie] Wszechsłowiański Zjazd Straży Pożarnych w Poznaniu

Na zdjęciu przedstawiona jest uroczystość rozdania nagród zwycięskim drużynom w pokazach strażackich. W rzędzie stoją komendanci zwycięskich drużyn w poszczególnych konkurencjach, m.in.: zastępca komendanta drużyny z Radomska Wójcik (pierwszy z lewej). Pokazy odbyły się w dniach 13-16 czerwca 1929, można więc przypuszczać, że zdjęcie zostało wykonane ostatniego dnia.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygnatura 1-M-378-14).

677 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj