Tablica na 700. rocznicę przybycia Franciszkanów do Radomska

Na budynku klasztoru Franciszkanów znajduje się wiele tablic pamiątkowych, dziś chciałbym zwrócić uwagę na jedną z nich, umieszczoną obok drzwi wejściowych od strony ulicy Kościuszki. Tablica ta upamiętnia przybycie Franciszkanów do naszego miasta.

Według informacji z tablicy w 1997 roku obchodzono 700 rocznicę przybycia tych zakonników do Radomska. Proste obliczenia dają nam rok 1297 (1997 – 700 = 1297). Coś jednak mi się tutaj nie zgadza, gdyż kojarzyłem przybycie Franciszkanów do Radomska z rokiem 1288. Postanowiłem więc na szybko sprawdzić to w kilku publikacjach – dotarcie do źródeł byłoby trudniejsze. W pracy S. Sankowskiego pt. „Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.)” znajduje się informacja mówiąca, że książę Leszek Czarny uposażył klasztor O.O. Franciszkanów wraz z kościołem. I miało to być w roku 1288. Podobnie jest w pracy ks. prof. Jana Związka, który pisze, że „(…) już od 1288 roku zamieszkiwali Ojcowie Franciszkanie (…)” („Radomsko ośrodkiem życia religijnego” – artykuł z „Zeszytów Radomszczańskich”, tom I, 2007 r.). A na stronie internetowej radomszczańskich Franciszkanów jako rok założenia klasztoru przyjmuje się 1286.

Na razie nie wiem skąd na tablicy wzięły się takie liczby, bo powodów może być wiele, łącznie z tym, że data jest prawidłowa, a w wyżej wymienionych publikacjach powiela się błąd. Co ciekawe, nad tablicą, którą tu opisuję znajduje się jeszcze jedna, starsza. Ona z kolei upamiętnia wzniesienie radomszczańskiego klasztoru, co nie musi być tożsame z przybyciem Franciszkanów do miasta (mogli przybyć wcześniej i mieszkać w jakimś tymczasowym miejscu). W każdym razie ta starsza tablica też wskazuje na wydarzenie z roku 1297. Artykuł na jej temat znajduje się tutaj.

852 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj