Tablica poświęcona Janowi Łeweciowi na ścianie kościoła w Radziechowicach

W Radziechowicach Drugich, na frontowej ścianie kościoła pw. św. Rozalii z Palermo jest umieszczona tablica pamiątkowa upamiętniające ważną postać.

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Tablica ta poświęcona jest Janowi Łeweciowi – nauczycielowi, który pracował w tej miejscowości. Poniżej znajduje się pełna treść z tablicy.

JANOWI ŁEWECIOWI

NAUCZYCIELOWI
WYSIEDLONEMU Z DĄBIA
DO RADZIECHOWIC

W LATACH OKUPACJI 1942 – 1945
ZAŁOŻYCIELOWI I DYRYGENTOWI
CHÓRU KOŚCIELNEGO

PIEŚNI, KTÓRE NAUCZYŁ
ŚPIEWANE SĄ DO DZIŚ
W TUTEJSZYM KOŚCIELE
KU CHWALE BOGA

WDZIĘCZNI PARAFIANIE
1991 ROK

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Szukałem informacji o Janie Łeweciu. W internecie przeczytałem, że w roku szkolnym 1927/28 pracował on w szkole powszechnej w Dąbiu nad Nerem w powiecie kolskim. Informacja ta jest więc zgodna z treścią tablicy, można by nawet wysnuć wniosek, że Jan Łeweć był nauczycielem w Dąbiu aż do drugiej wojny światowej, kiedy to został przesiedlony do Radziechowic, zapewne przez Niemców. Będę poszukiwał więcej informacji na temat tej osoby.

610 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj