Tablica poświęcona Stanisławowi Sankowskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów

Na ścianie kościoła franciszkańskiego w Radomsku znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona Stanisławowi Sankowskiemu. Tablicę tę można zobaczyć wchodząc na dziedziniec klasztoru i patrząc na zewnętrzną ścianę kościoła. Stanisław Sankowski, znany przede wszystkim jako założyciel radomszczańskiego muzeum, zajmował się także historią naszego kościoła franciszkańskiego.

Tablica jest poziomym prostokątem. W jej prawej części znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem Stanisława Sankowskiego, a na dole imię i nazwisko wraz ze skrótem tytułu magistra oraz daty urodzin i śmierci. W lewej części tablicy zamieszczono kilka faktów dotyczących Sankowskiego, cytuję je poniżej.

HISTORYK. OFICER WOJSKA POLSKIEGO
W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R.
WIĘZIEŃ OBOZÓW: ITZEEHE, SANDBOSTEL,
LUBEKA, WOLDENBERG; 1939-45.
NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA WIELU POKOLEŃ
MŁODZIEŻY W RADOMSKU. ZAŁOŻYCIEL MUZEUM
REGIONALNEGO W RADOMSKU. AUTOR
MONOGRAFII RADOMSKA I KILKUNASTU
OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH HISTORII MIASTA
I REGIONU. ODZNACZONY PRZEZ PAPIEŻA
PAWŁA VI KRZYŻEM PAPIESKIM PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE ORAZ WIELOMA
ODZNACZENIAMI POLSKIMI M.IN. KRZYŻEM
KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

Styczeń 2020, fot. Paweł Dudek

Jeśli się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy jeszcze dwa napisy. W górnej części tablicy jest napisane „NON OMNIS MORIAR” (z łacińskiego – „nie wszystek umrę”). Z kolei pod zacytowanymi wyżej kilkoma akapitami o życiu Sankowskiego znajduje się także jedna, mniej widoczna linijka: „KOCHANEMU MĘŻOWI I OJCU – ŻONA Z SYNAMI”.

Styczeń 2020, fot. Paweł Dudek

710 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj