Tablica poświęcona Stanisławowi Staszicowi przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1

Na placu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku znajduje się tablica poświęcona patronowi tej placówki, Stanisławowi Staszicowi. Tablica ta umieszczona jest na dużym kamieniu, znajduje się obok chodnika prowadzącego do głównego wejścia.

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy znajduje się podobizna Stanisława Staszica oraz następujące napisy:

STANISŁAW STASZIC
1755-1826

I BOHATERÓW CZYNY SĄ ZNIKOMYMI
W NARODACH BEZ ŚWIATŁA, BEZ NAUKI

RADOMSKO 30 IV 1997

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Przed budynkiem szkoły znajduje się także pomnik z popiersiem Stanisława Staszica. A w szkole jest tablica poświęcona pierwszemu dyrektorowi, Feliksowi Przyłubskiemu.

554 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj