Tablica poświęcona św. Franciszkowi na ścianie radomszczańskiego klasztoru

Na ścianie radomszczańskiego klasztoru znajduje się tablica poświęcona pamięci Świętego Franciszka z Asyżu. Tablica ta została tam umieszczona w 750 rocznicę jego śmierci. W jej górnej części znajduje się zarys herbu franciszkańskiego – dwie wyciągnięte do góry, krzyżujące się ręce i promieniujący krzyż w tle. Z dwóch stron tego symbolu znajdują się daty, po lewej „4.X.1226 R.”, a po prawej „4X.1976 R.”. Pierwsza przypomina o dacie śmierci Św. Franciszka (chociaż spotkałem się w literaturze także z datą o jeden dzień wcześniejszą), a druga to 750 rocznica tego wydarzenia. Poniżej jest tekst:

W HOŁDZIE SERAFICKIEMU OJCU ŚW.FRANCISZKOWI
Z ASYŻU W 750 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI, W MURY
TEJ ŚWIĄTYNI, KŁADĄ NA WIECZNĄ PAMIĄTKĘ TĘ
TABLICĘ WDZIĘCZNI JEGO SYNOWIE WRAZ Z LUDEM
BOŻYM MIASTA RADOMSKA I OKOLIC

O O.FRANCISZKANIE

Styczeń 2020, fot. Paweł Dudek

Styczeń 2020, fot. Paweł Dudek

689 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj