Tablica poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi (Miejski Dom Kultury w Radomsku)

Przy wejściu na otwarte patio Miejskiego Domu Kultury znajduje się tablica poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Centralną część tablicy zajmuje płaskorzeźba z wizerunkiem Tadeusza Różewicza. W górnej części znajduje się cytat: „Najlepiej widzę kiedy zamknę oczy”. Na dole znajduje się napis:

TADEUSZ RÓŻEWICZ
UR. 9 X 1921 W RADOMSKU

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na dziedzińcu Miejskiego Domu Kultury znajduje się także upamiętnienie brata Tadeusza Różewicza – Stanisława. Ma ono formę krzesła reżyserskiego, artykuł na ten temat znajduje się tutaj.

813 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj