Tablica poświęcona Wandzie Malczewskiej na ścianie kościoła w Żytnie

Na frontowej ścianie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, na lewo od głównych drzwi wejściowych, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Wandzie Malczewskiej. O Wandzie Malewskiej pisałem już tutaj, ale również to, co mieści się na tablicy, przekazuje dużo informacji na jej temat. Poniżej przytaczam całą treść.

CZCIGODNA SŁUGA BOŻA
WANDA MALCZEWSKA
MISTYCZKA, WIZJONERKA, OPIEKUNKA LUDU WIEJSKIEGO

URODZONA 15 MAJA 1822 ROKU W RADOMIU
W LATACH 1870 – 1881 PRZEBYWAŁA W ŻYTNIE
MIESZKAJĄC U RODZINY SIEMIEŃSKICH MODLIŁA
SIĘ W TYM KOŚCIELE I DOZNAWAŁA OD BOGA
WIELU NIEZWYKŁYCH ŁASK, WIZJI I OBJAWIEŃ.

PO TRAGEDII POWSTANIA STYCZNIOWEGO (1864)
JEJ PROROCZE PRZEPOWIEDNIE O RYCHŁYM
ZMARTWYCHWSTANIU POLSKI BUDZIŁY NADZIEJĘ
W UDRĘCZONYM NARODZIE.

UMIAŁA CZYTAĆ W SUMIENIACH I ZNAŁA
PRZYSZŁE ZDARZENIA. PRZEZ DAR STYGMATÓW
UCZESTNICZYŁA W CIERPIENIACH CHRYSTUSA
WE WSZYSTKIE PIĄTKI WIELKIEGO POSTU.

ZMARŁA 25 WRZEŚNIA 1896 ROKU W PARZNIE.
ZA JEJ POŚREDNICTWEM WIELU LUDZI DOZNAJE
POMOCY BOŻEJ W NADZWYCZAJNYCH POTRZEBACH

ŻYTNO, DN. 23. 09. 2007 R.

MIESZKAŃCY PARAFII ŻYTNO

Na frontowej ścianie kościoła w Żytnie znajdują się także dwie inne tablice – tablica poświęcona żołnierzom 27 pułku Armii Krajowej oraz tablica poświęcona Karolowi Kutnickiemu.

Obok wejścia do kościoła – tablica poświęcona Wandzie Malczewskiej, nieco dalej z lewej – tablica poświęcona 27 pułkowi AK

1272 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj