Tablica upamiętniająca lotników na ścianie kościoła pw. Św. Zygmunta w Częstochowie

Na ścianie kościoła pw. Św. Zygmunta w Częstochowie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona lotnikom poległym w czasie walk na początku września 1939 roku. Kilku z tych upamiętnionych lotników związanych jest z ziemią radomszczańską. Tam walczyli w kampanii wrześniowej i tam polegli.

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Poniżej znajduje się treść z tablicy.

BÓG HONOR OJCZYZNA
PAMIĘCI LOTNIKÓW BRYGADY BOMBOWEJ
POLEGŁYM NA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ 1-3•IX •1939
KPT. K. SŁOWIŃSKI

POR. M. BRZESKI
POR.T.FRĄCKOWIAK
POR. W. SZYMIK
POR. S. WALKÓW
POR. L. WRZESZCZ
PPOR. W. GRANDYS
PPOR. J. JELEŃ
PPOR. J. KLIMEK
PPOR. T. KRÓL
PPOR.M.NOWACKI
PPOR.C.PODOGRODZKI
PPOR. R. WILCZAK
PPOR. W. ŻUPNIK

+

PCHOR. M. MAZUR
ST.SIERŻ. A. BARAN
SIERŻ. W. URYZAJ
KPR. P. BISKUP
KPR. CZ. BORZĘCKI
KPR. CZ. BUZIUK
KPR. M. JURCEWICZ
KPR.S.KAPTURKIEWICZ
KPR.S.KORYTKOWSKI
KPR. J. LEŚNIEWSKI
KPR. I. MULARCZYK
KPR. A. ŚCIBICH
KPR. A USTUPSKI

MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY

W 40 ROCZNICĘ UFUNDOWALI
DUSZPASTRZE I WIERNI DIEC. CZĘSTOCHOWSKIEJ

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2022 r., fot. Paweł Dudek

Z tablicy możemy wywnioskować, że została ona tam umieszczona w roku 1979. Jak już wspomniałem, kilka zamieszczonych tam nazwisk związanych jest z ziemią radomszczańską. Lotnicy ci zginęli bowiem walcząc w przestworzach nad Radomskiem i okolicami. Są to:
– kapral Czesław Borzęcki – zginął w bitwie powietrznej nad Olszynkami, gdzie znajduje się symboliczny pomnik, ciało zostało pochowane na cmentarzu w Kobielach Wielkich,
– kapral Czesław Buziuk – zginął w bitwie powietrznej nad Olszynkami, gdzie znajduje się symboliczny pomnik, ciało zostało pochowane na cmentarzu w Kobielach Wielkich,
– porucznik Tadeusz Frąckowiak – zginął w bitwie powietrznej nad Olszynkami, gdzie znajduje się symboliczny pomnik, ciało zostało pochowane na cmentarzu w Kobielach Wielkich,
– kapral Stanisław Korytkowski – pochowany na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– kapral Bolesław Leśniewski – pochowany w grobie za kościołem Św. Leonarda w Bugaju Dmenińskim,
– plutonowy podchorąży Mieczysław Mazur – ciało najprawdopodobniej spoczywa pod pomnikiem niedaleko miejscowości Karsy, a symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Kobielach Wielkich,
– podporucznik Czesław Podogrodzki – pochowany w grobie za kościołem Św. Leonarda w Bugaju Dmenińskim,
– kapitan Kazimierz Słowiński – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– kapral Władysław Ścibich – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– sierżant Wojciech Uryzaj – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– kapral Andrzej Ustupski – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– porucznik Stanisław Walków – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku,
– podporucznik Rudolf Wilczak – pochowany w zbiorowej mogile lotników na Nowym Cmentarzu w Radomsku.

520 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj