Tablica upamiętniająca powstanie Zorzy

Na ścianie kamienicy przy ul. Przedborskiej 2 znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca powstanie Spółdzielni Spożywców, której kontynuatorem tradycji jest dziś Zorza. Była to pierwsza spółdzielnia handlowa w naszym mieście. W 1893 roku powstało Stowarzyszenie Spożywcze Urzędników w Noworadomsku, statut władze carskie zatwierdziły nieco wcześniej – już 23 grudnia 1892 roku. W skład stowarzyszenia weszły 53 osoby – urzędnicy, lekarze, adwokaci, pracownicy sądu. W grupie założycielskiej byli: ks. Stanisław Modrzyński, Kazimierz Soczołowski, dr Julian Kulski, Bronisław Rago, Fabian Chmurzyński, Feliks Myśliński, Jan Mikołajski. Udział w spółdzielni wynosił 25 rubli, a wpisowe – 5 rubli. Pierwszy sklep, którego kierownikiem był Jan Chrempliński, znajdował się przy ul. Przedborskiej 2/4 w dziewięciu pomieszczeniach domu Jana Humbleta. Oprócz Chremplińskiego pracowali tam także: subiekt (czyli sprzedawca) Piotr Woźniak, kasjerka Henczke oraz ekspedienci: Jan Pacyna, Roman Sterno i Piotr Olczyk. W ofercie sklepu były wysokiej jakości produkty kolonialne, czyli takie które sprowadzano do Europy z krajów zamorskich, kolonii. Początkowo w sklepie mogły robić zakupy tylko te osoby, które były członkami spółdzielni, w latach 20. usunięto ten zapis ze statutu. W 1968 roku radomszczańska spółdzielnia stała się oddziałem WSS Łódź. Wtedy też na budynku pierwszego sklepu umieszczono tablicę pamiątkową o następującej treści:

1893-1968
DLA UPAMIĘTNIENIA
75 ROCZNICY ZAŁOŻENIA
W TYM DOMU SPÓŁDZIELNI
SPOŻYWCÓW

SAMORZĄD SPÓŁDZIELCZY W.S.S.
W ŁODZI – ODDZIAŁW RADOMSKU
GRUDZIEŃ 1968.

Grudzień 2020 r., fot. Paweł Dudek

Dziś w budynku tym nie ma już sklepu spożywczego, spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała zwierzchnictwo, nazwy oraz statuty, ale pamiątka w postaci tablicy cały czas przypomina o tym historycznym miejscu.

Grudzień 2020 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2020 r., fot. Paweł Dudek

753 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj