Tablica upamiętniająca zjazdy szlachty w Radomsku (klasztor Franciszkanów)

Na murze dziedzińca klasztoru Franciszkanów w Radomsku znajduje tablica upamiętniająca jedno z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Radomsku.

W 1382 i 1384 roku odbyły się tutaj zjazdy szlachty podczas których podejmowano decyzje, kto zostanie nowym władcą Polski po śmierci króla Ludwika Węgierskiego. Więcej na temat tych wydarzeń można przeczytać tutaj.

tablica_zjazdy_szlachty_1382_1384

Pamiątkowa tablica znajduje się na dziedzińcu, na zewnętrznej ścianie klasztoru.

Treść tablicy:

W RADOMSKU
W ROKU 1382 I ROKU 1384
ODBYŁY SIĘ ZJAZDY
SZLACHTY POLSKIEJ,
KTÓRYCH NASTĘPSTWEM BYŁO
POWOŁANIE NA TRON POLSKI
JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ
KRÓLEWNY WĘGIERSKIEJ
CO ZAKOŃCZYŁO NIEBEZPIECZNY
OKRES BEZKRÓLEWIA
RADOMSKO WRZESIEŃ 1996 ROK

WYK.
ADAM KRAWCZYK
JERZY KRAWCZYK
MIROSŁAW SZCZĘSNY
STANISŁAW IMIENIŃSKI

TABLICĘ TĘ UFUNDOWAŁO SPOŁECZEŃSTWO
MIASTA W 730 ROCZNICĘ NADANIA
PRAW MIEJSKICH

tablica_zjazdy_szlachty_1382_1384_bok

Tablica łatwo dostrzec. Wchodząc na dziedziniec klasztoru, należy skierować się na wprost, w stronę drzwi prowadzących do kościoła. Tablica znajduje się na lewo od drzwi. Na tej samej ścianie budynku klasztornego znajdują się jeszcze dwie tablice pamiątkowe – jedna poświęcona uczniom Gimnazjum Stanisława Niemca, którzy polegli w 1920 roku, a druga poświęcona represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom.

3231 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj