Tablice pamiątkowe na lotnisku Rudniki

Będąc ostatnio na lotnisku w Rudnikach (to już powiat częstochowski) moją uwagę przykuły dwie tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym pilotom. I choć niezwiązani bezpośrednio z Radomskiem, wielokrotnie nad naszym niebem latali…

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

Na ścianie budynku biurowca, od strony placu wjazdowego znajdują się dwie tablice pamiątkowe. Po stronie lewej – poświęcona Henrykowi Siędze Osońskiemu, a po stronie prawej Henrykowi Furmańczykowi.

Henryk Sięga Osoński (1922-1986) – pilot szybowcowy i samolotowy, instruktor, zdobywca w 1939 roku pierwszej Srebrnej Odznaki Szybowcowej wśród lotników częstochowskich. Żołnierz Armii Krajowej. Współorganizator Aeroklubu Częstochowskiego, organizator i pierwszy komendant Ośrodka Szkolnego Szybownictwa na Górze Osona w 1946 roku. Działacz Zarządu Aeroklubu Częstochowskiego i Lotniczej Komisji Historycznej. Od 1965 roku mieszkał w Szwecji. Pochowany w Częstochowie na cmentarzu Kule.

Tablica poświęcona jego pamięci została tam umieszczona w 2016 roku, a jej fundatorami byli rodzina, urząd gminy Rędziny, Aeroklub Częstochowski oraz Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa.

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

Ppłk pilot nawigator inż. Henryk Furmańczyk (23.12.1916 – 18.09.1992) – absolwent gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie i Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, ps. „Henryk”. Dowódca dywersyjnego oddziału lotniczego w powiatach: Częstochowa, Opoczno, Włoszczowa, Radomsko, Piotrków Trybunalski. Od 1940 roku zastępca Szefa Wywiadu Wojskowego, organizator zrzutowisk z „cichociemnymi” oraz bronią i sprzętem bojowym AK. Uczestnik operacji „Burza”. W Polsce Ludowej skazany na karę śmierci zamienioną po kilku latach na ciężkie więzienie. Po uwolnieniu niedopuszczony do lotnictwa podjął pracę w kopalnictwie rud. Współorganizator Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, przez 10 lat jego prezes. 23 września 2012 został obrany patronem tej instytucji. Dwukrotny Kawaler Srebrnego Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari i innych odznaczeń bojowych. Pochowany na częstochowskim cmentarzu Kule.

Tablica poświęcona jego pamięci została ufundowana przez Aeroklub Częstochowski oraz Częstochowski Klub Seniorów Lotnictwa.

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

Obydwie tablice wykonane są z czarnego materiału, który silnie odbija słońce. Tablice są przez to dość nieczytelne i trudno je sfotografować w amatorskich warunkach. Przytoczone wyżej informacje o lotnikach pochodzą właśnie z tych tablic (z moimi drobnymi przekształceniami).

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

 

499 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj