Tablice pamiątkowe na ośrodku zdrowia w Gidlach

Ten artykuł dodałem 25.04.2021 roku

Na budynku ośrodka zdrowia w Gidlach znajdują się trzy tablice pamiątkowe. Poniżej przytaczam ich treść.

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Tablica na samej górze zawiera łacińską sentencję:

SERVITUDO
PRO HUMANITATIS SANITATE

Poniżej, na kolejnej tablicy zapisano informacje o okolicznościach budowy ośrodka zdrowia.

POMNIK NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ZDROWIA
WYBUDOWANO W CZYNIE SPOŁECZNYM
PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO GMINY GIDLE
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW N.F.O.Z.
ODDANO DO UŻYTKU Z OKAZJI XXX LECIA PRL

GIDLE DN.22.07.1974

Na tablicy położonej najniżej znajduje się informacja o Zofii i Aleksandrze Jakubowskim – miejscowych lekarzach, którzy przyczynili się do budowy ośrodka zdrowia:

ZASŁUŻONYM
DLA ZIEMI GIDELSKIEJ
LEK. ZOFII I ALEKSANDROWI
JAKUBOWSKIM

TOW. PRZYJACIÓŁ GIDEL
1988

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

282 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj

Ważne informacje

Jestem autorem wszystkich artykułów i zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku). Czasami korzystam ze starych zdjęć znalezionych w internecie, prasie, książkach, przesłanych przez Czytelników. Staram się pytać o zgodę na wykorzystanie takiego zdjęcia, ale nie zawsze to jest możliwe, a czasem niepotrzebne. Jeśli jednak naruszyłem czyjeś prawa autorskie, proszę o kontakt. Zdjęcia w artykułach są mniej więcej aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, chyba, że zaznaczyłem inaczej. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl - wychodzę z założenia, że nie jestem nieomylny i mogłem coś przegapić, o czymś zapomnieć albo po prostu czegoś nie wiem. Pamiętaj także, że możesz sobie do woli i za darmo czytać, oglądać, ale nie wolno Ci kopiować żadnych moich tekstów oraz żadnych zdjęć. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na pawel@radomsk.pl - na pewno się dogadamy i tu niekoniecznie chodzi o pieniądze :)