Tablice pamiątkowe na ośrodku zdrowia w Gidlach

Na budynku ośrodka zdrowia w Gidlach znajdują się trzy tablice pamiątkowe. Poniżej przytaczam ich treść.

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Tablica na samej górze zawiera łacińską sentencję:

SERVITUDO
PRO HUMANITATIS SANITATE

Poniżej, na kolejnej tablicy zapisano informacje o okolicznościach budowy ośrodka zdrowia.

POMNIK NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ZDROWIA
WYBUDOWANO W CZYNIE SPOŁECZNYM
PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO GMINY GIDLE
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW N.F.O.Z.
ODDANO DO UŻYTKU Z OKAZJI XXX LECIA PRL

GIDLE DN.22.07.1974

Na tablicy położonej najniżej znajduje się informacja o Zofii i Aleksandrze Jakubowskim – miejscowych lekarzach, którzy przyczynili się do budowy ośrodka zdrowia:

ZASŁUŻONYM
DLA ZIEMI GIDELSKIEJ
LEK. ZOFII I ALEKSANDROWI
JAKUBOWSKIM

TOW. PRZYJACIÓŁ GIDEL
1988

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

567 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj