Tadeusz Zaskórski

Ten artykuł dodałem 8.01.2021 roku

Tadeusz Zaskórski urodził się 15 stycznia 1924 roku w Cudkowie w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Cudków znajduje się obecnie w województwie śląskim, ale niegdyś było to województwo łódzkie i powiat radomszczański.

W 1939 roku zdał egzamin do gimnazjum w Częstochowie, ale wybuch wojny uniemożliwił mu naukę. Podczas wojny światowej walczył w Armii Krajowej, w 1942 roku został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Austrii. Po zakończeniu okupacji osiadł na Dolnym Śląsku. Pracował w Zakładach Gazowniczych w Wałbrzychu, uczył się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w 1951 roku. W 1952 roku uzyskał w trybie zaocznym dyplom technika mechanika we Wrocławiu. Znalazłem także informację, że po wojnie osiadł i pracował najpierw w Koniecpolu.

Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1947). Po wydarzeniach października 1956 roku został działaczem niezależnej Rady Robotniczej. W latach 1955–1961 studiował budowę maszyn na Politechnice Częstochowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechaniki.

W 1963 roku został zatrudniony w Fabryce Maszyn Górniczych w Piotrkowie Trybunalskim „Pioma” (był m.in. szefem kontroli jakości). Pracował jako nauczyciel w Technikum dla Pracujących w Piotrkowie Trybunalskim. W 1971 roku za wystąpienie w obronie stoczniowców zwolniono go z tej pracy. W 1981 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, był m.in. członkiem Rady Pracowniczej. Zasiadał w zarządzie zakładowym i wojewódzkim Klubu Techniki i Racjonalizacji.  Był członkiem Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.

Wystartował z ramienia NSZZ „Solidarność w wyborach do senatu w dniu 4 czerwca 1989 roku. Zapewne z 1989 roku pochodzi poniższa prosta ulotka wyborcza (format A5).

Uzyskał 147 372 głosy, bo równało się 63,26% wszystkich głosów ważnych i został senatorem w kadencji 1989–1991. Został wybrany w województwie piotrkowskim. Należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W senacie był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

W 1990 roku z jego inicjatywy została powołana fundacja pod nazwą Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie, zajmująca się odnową i konserwacją zabytkowych obiektów opactwa. Tadeusz Zaskórski do śmierci pełnił funkcję jej prezesa.

Miał żonę Janinę oraz córkę Krystynę. Zmarł 28 stycznia 2006 roku w Miliczu.

369 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj

Ważne informacje

Jestem autorem wszystkich artykułów i zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku). Czasami korzystam ze starych zdjęć znalezionych w internecie, prasie, książkach, przesłanych przez Czytelników. Staram się pytać o zgodę na wykorzystanie takiego zdjęcia, ale nie zawsze to jest możliwe, a czasem niepotrzebne. Jeśli jednak naruszyłem czyjeś prawa autorskie, proszę o kontakt. Zdjęcia w artykułach są mniej więcej aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, chyba, że zaznaczyłem inaczej. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl - wychodzę z założenia, że nie jestem nieomylny i mogłem coś przegapić, o czymś zapomnieć albo po prostu czegoś nie wiem. Pamiętaj także, że możesz sobie do woli i za darmo czytać, oglądać, ale nie wolno Ci kopiować żadnych moich tekstów oraz żadnych zdjęć. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na pawel@radomsk.pl - na pewno się dogadamy i tu niekoniecznie chodzi o pieniądze :)