Góry Makowe koło Radomska

Materiał autorstwa Jacka Kamieniaka Czy w bezpośrednim sąsiedztwie Radomska są góry? Przeważnie każdy zapytany odpowie, nie bardzo…, albo, że nie ma… Tylko niewiele zorientowanych, przeważnie aktywnych biegowo lub rowerowo osób odpowie, że tak, – są przecież Góry Makowe. Jak podają […]

Stary kamieniołom w Hucisku gm. Gomunice

Autorem artykułu jest Jacek Kamieniak Niewielka miejscowość Hucisko leży na wschód od Gomunic przy drodze do Gorzędowa. Na północ od Huciska znajduje się niewysokie wzgórze, obecnie mocno zarośnięte krzewami i lasem. Prowadzi przez nie polna droga, wychodząca z centrum w […]

Składnica lnu w Kolonii Borowiecko zwana Stogownią

Autorem artykułu jest Jacek Kamieniak. W miejscowości Kolonia Borowiecko od głównej drogi krajowej nr 91 odchodzi w bok ulica Lniana, prowadząca do osiedla nowych, ładnych domków jednorodzinnych – mapka 1. Dlaczego Lniana? Ktoś powie cóż, nazwa jak nazwa…  Otóż nie, […]

Staw i ośrodek wypoczynkowy „Balaton” w Gomunicach (Wojciechowie)

Autorem artykułu jest Jacek Kamieniak Mieszkańcy Radomska i okolic doskonale pamiętają Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Fryszerka”, obecnie odzyskany przez spadkobierców dawnych właścicieli i sprzedany, którego wspomnienia dawnej świetności przechowuje w swej pamięci niejeden z nas. Tymczasem niewiele osób wie, a jeszcze […]

Dwór szlachecki rodziny Krzętowskich w Kletni

Autorem tekstu jest Jacek Kamieniak W Kletni na końcu obecnej ulicy Północnej, będącej boczną odnogą ulicy Wschodniej, znajduje się ostatni w okolicy dwór szlachecki – ziemiański, a dokładnie jego chylące się ku upadkowi zachodnie skrzydło. Dwory Zarembów w Pytowicach i […]

Niemieckie przygotowania do obrony Radomska w 1944 roku

Autorem opracowania jest Jacek Kamieniak Zbliża się kolejna rocznica zdobycia miasta Radomska przez radziecką (sowiecką) Armię Czerwoną w dniach 16-17 stycznia 1945 roku. Na temat tych wydarzeń napisano wiele artykułów i sporo wspomnień. W okresie PRL-u (ale też później) wejście […]

Była taka Wigilia… Wigilia miejska w hali Metalurgii w 2007 roku

Autorem artykułu jest Jacek Kamieniak Boże Narodzenie 2007 roku było w Radomsku obchodzone w przestrzeni publicznej w sposób nowatorski i poniekąd szczególny. Urząd Prezydenta Miasta w swej pierwszej kadencji od 2006 roku piastowała wówczas Anna Milczanowska. Po raz pierwszy postanowiono […]

Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna im. Rewolucji 1905 roku w Radomsku

Autorem artykułu jest Jacek Kamieniak. W radomszczańskim piśmiennictwie historycznym jak dotychczas niedostatecznie opisane są dzieje gospodarcze miasta. Brakuje informacji o firmach i ich działalności, pojawiają się nieporozumienia. Stosunkowo lepiej jest pod tym względem z okresem międzywojennym dzięki pracy Grzegorza Mieczyńskiego […]

Wielka żwirownia pomiędzy Tomaszowem a Stobieckiem Szlacheckim

Autorem artykułu oraz zdjęć jest Jacek Kamieniak. Północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej młodszej (zlodowacenie Warty), obniżającej się łagodnym skłonem w kierunku doliny Radomki na wschodzie i Warty na południu. Charakterystycznymi formami rzeźby tej […]

Składnica drewna w Bloku Dobryszyce

Autorem tekstu oraz zdjęć jest Jacek Kamieniak W miejscowości Blok Dobryszyce, przy ulicy Dobryszyckiej, znajduje się zarośnięty obecnie, od dawna opuszczony plac fot. 1, 2 i 3 z listopada 2020 roku. Jest to teren należący do Nadleśnictwa Radomsko, które od […]

Bardzo stara żwirownia a następnie strzelnica w Bloku Dobryszyce

Autorem artykułu oraz zdjęć jest Jacek Kamieniak  Jak podają opracowania geograficzne, północno-zachodnia część miasta Radomska wraz z przyległościami leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej młodszej (zlodowacenie Warty), obniżającej się łagodnym skłonem w kierunku doliny Radomki na wschodzie i Warty na południu.  […]

Opuszczony budynek i teren pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a Dobryszycką

Autorem artykułu i zdjęć jest Jacek Kamieniak Na peryferyjnych obrzeżach Radomska, pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a ulicą Dobryszycką, na  zarośniętej działce w kształcie trójkąta znajduje się  opuszczony budynek. Teren jest ogrodzony starą siatką z bramą wjazdową w miejscu połączenia ulic. […]

Destylarnia a potem kamienica z ul. Sienkiewicza w Radomsku

Autorem artykułu oraz współczesnych zdjęć jest Jacek Kamieniak W moich zbiorach od dosyć dawna znajduje się skan fotografii, której oryginał znajduje się w archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku – fot. 1. Niestety, fotografia nie jest opisana. Na pierwszym planie zdjęcia […]

Plan budowy domu mieszkalnego z 1930 roku

Autor artykułu: Jacek Kamieniak W archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku znajduje się ciekawy dokument dotyczący budowy domu mieszkalnego z 1930 roku. Dokument jest wizualnie i stylistycznie podobny do „Plan Fabryki Giętych Mebli „Labor przy ulicy Narutowicza 20 w Radomsku”, który […]

Torowisko wąskotorowe w ulicy Młodzowskiej

Autor tekstu i zdjęć: Jacek Kamieniak Na łamach tego bloga wielokrotnie przybliżałem tematykę historycznych dziś w większości bocznic kolejowych, które kiedyś składały się na dosyć rozbudowany układ torowy naszego miasta. Były to torowiska normalnotorowe, czyli takie, gdzie odległości między wewnętrznymi […]

Jak firmę Indesit budowano. Zdjęcia sprzed 13 lat

Zdjęcia autorstwa Jacka Kamieniaka pochodzą z 2007 roku. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek Kamieniak, 2007 r. Fot. Jacek […]

Budynki na Kopcu

Tekst i współczesne zdjęcia autorstwa Jacka Kamieniaka. W dzielnicy Radomska Kopiec, zwanej również przez niektórych Na Kopcu, przy obecnej ulicy Kraszewskiego nr 26, znajduje się kompleks bardzo ciekawych architektonicznie, starych budynków. W jego skład wchodzi budynek przemysłowy, pofabryczny oraz budynek […]

Tych obiektów kolejowych już nie ma – stacja Bobry i Dobryszyce

Pociągi nadal się tam zatrzymują, ale tych obiektów stacyjnych już nie ma, zostały rozebrane przy remoncie i modernizacji  – stacja Bobry oraz stacja Dobryszyce, najbliższe od Radomska. Zdjęcia zostały wykonane w maju 2007 roku przez Jacka Kamieniaka. Stacja Bobry, maj […]

Fabryka Giętych Mebli „Labor”

Materiał autorstwa Jacka Kamieniaka Czytając o historii radomszczańskiego przemysłu najczęściej napotykamy nazwy wielkich zakładów takich jak Thonet, Metalurgia, Mazowia, Ksawery Wünsche i S-ka. Rzadziej pisze się o mniejszych jak Wykańczalnia Mebli Giętych „Krzesło”, Fabryka Mebli Amerykańskich i Tapicerowanych Morysa Lewkowicza, Józef […]

Bocznica Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Radomsku

Tekst i zdjęcia autorstwa Jacka Kamieniaka. Bocznicę Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Radomsku zbudowano około końca lat 60., początku 70. XX wieku wraz z powstaniem tego zakładu. Służyła do transportu materiałów i gotowych wyrobów, przeważnie ciężkich i dużych konstrukcji stalowych, […]

Bocznica kolejowa Bacutilu, magazynu paliw, składu opału i składnicy drewna

Autorem tekstu i zdjęć jest Jacek Kamieniak. Bocznica Bacutilu, magazynu paliw, składu opału i składnicy drewna to największa, najbardziej rozbudowana bocznica kolejowa w Radomsku, obsługująca niegdyś kilka dużych obiektów. Położona jest częściowo na terenie miasta Radomska, a częściowo już w […]

Bocznica kolejowa Famegu

Tekst i zdjęcia są autorstwa Jacka Kamieniaka. Bocznica zakładów Fameg Radomsko odchodzi od stacji Radomsko w kierunku zachodnim (tor po lewej stronie) – fot. 1. Fot. 1. Autor: Jacek Kamieniak, 2007 r. Torowisko łagodnym łukiem zmierza w stronę ul. Młodzowskiej […]

Bocznica składu opału z ulicy Św. Rozalii

Tekst i zdjęcia są autorstwa Jacka Kamieniaka. Skład opału z ulicy Św. Rozalii jest chyba najstarszym składem i miejscem sprzedaży węgla w Radomsku, a na pewno jedynym posiadającym możliwość transportu opału przy pomocy wagonów. Stąd furmanki konne rozwoziły kiedyś węgiel […]

Zakłady Thonet-Mundus w Radomsku w czasie drugiej wojny światowej

Niniejszy tekst jest autorstwa Jacka Kamieniaka. W pierwszych dniach drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku niemieckie bomby spadły między innymi na radomszczańskie zakłady Thonet-Mundus. Po zajęciu miasta przez Niemców zarekwirowano nagromadzone w fabryce meble. Zmieniono jej profil produkcyjny, nastawiając […]

Jak wyglądała fabryka Towarzystwa Akcyjnego Mebli Wiedeńskich Jakuba i Józefa Kohnów, późniejsza Fabryka Mebli Giętych „Mazowia” S. A.?

Materiał ten jest autorstwa Jacka Kamieniaka. W lokalnym niewielkim piśmiennictwie historycznym, papierowym czy też internetowym, narosło wiele nieporozumień i niedokładności, wokół tematu fabryki Towarzystwa Akcyjnego Mebli Wiedeńskich Jakuba i Józefa Kohnów, późniejsza Fabryka Mebli Giętych „Mazowia”. Często pojawiają się błędne […]

Bocznica smołowni z ulicy Reja

Materiały te otrzymałem od Jacka Kamieniaka. Uzupełniłem też swoimi zdjęciami. Niewiele osób wie, że przez ulicę Reja przechodziły kiedyś tory kolejowe bocznicy prowadzącej do stacji przeładunkowej. Dziś torów już nie ma i powoli zanikają ostatnie ślady o nich. Stacja przeładunkowa […]

Samochód na drewno w czasie drugiej wojny światowej w Radomsku

Materiał przygotowany przez Jacka Kamieniaka. W archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku znajduje się bardzo ciekawe zdjęcie. Co można powiedzieć o tym zdjęciu? Zostało wykonane w Radomsku, w miejscu położonym na południowy zachód od obecnego skrzyżowania ul. Kościuszki i Krasickiego (Sierakowskiego). […]

Niemiecki pociąg pancerny na stacji Radomsko w czasie drugiej wojny światowej

Poniższe materiały otrzymałem od Jacka Kamieniaka. Poniżej znajdują się trzy fotografie niemieckiego pociągu pancernego na stacji Radomsko. Zdjęcia wykonano w czasie drugiej wojny światowej, są one niestety dość słabej jakości, ale to cenna pamiątka. Skąd wiemy, że chodzi o radomszczańską […]

Schron w okolicach dworca PKP w Radomsku

Te materiały otrzymałem od Jacka Kamieniaka, autora nieistniejącej już strony pt. „Kolejowe Radomsko”. Zamieszczam dwie fotografie obiektu opisanego w archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku jako „Bunkier przed dworcem PKP rozebrany w czynie społecznym, lata 60/70-te XX w.”. W archiwum jest […]

Nieznana bocznica kolejowa (wzdłuż ulicy Reymonta)

W tym miejscu znajdował się mój artykuł o nieznanej bocznicy kolejowej wzdłuż ulicy Reymonta. W lutym 2019 roku skontaktował się ze mną Jacek Kamieniak, autor nieistniejącej już strony o nazwie Kolejowe Radomsko. Autor przekazał mi swój artykuł, który poniżej zamieszczam. […]