Tryptyk w kościele Św. Rocha w Radomsku

W kościele Św. Rocha w dzielnicy Radomska Stobiecko Miejskie znajduje się gotycko-renesansowy tryptyk. Pochodzi on z 1519 roku. Stojąc na wprost przed ołtarzem, tryptyk znajduje się po jego lewej stronie.

2009 r., fot. Paweł Dudek

W środkowej części znajduje się Święta Rodzina. Na zewnętrznych bokach skrzydła są przedstawione cztery sceny Męki Pańskiej: ukrzyżowanie, biczowanie, modlitwa w Ogrójcu oraz upadek pod krzyżem. Na wewnętrznych bokach są ukazane postacie św. Jana Jałmużnika, św. Zofii z córkami, św. Marii Magdaleny i św. Wita. Powyższe zdjęcie zostało wykonane przeze mnie dość dawno, bo w 2009 roku. Na pewno będę się starał ten artykuł rozbudować i zaktualizować.

Trzy motywy wewnętrzne mają związek z patronowaniem leczeniu różnych chorób oraz stanów chorobowych. Św. Wit jest m.in. patronem epileptyków i histeryków. Jana Jałmużnika kojarzy się z pomaganiem osobom mającym problemy ze wzrokiem. Był on też pierwszym patronem szpitala założonego przez amalfitańskich kupców w Jerozolimie. Z kolei Maria Magdalena jest patronką osób mających trudności z chodzeniem, jest też wzywana w przypadku choroby oczu. Czwarta postać, św. Zofia nie patronuje chorym, ale w pewnym sensie pomaga cierpiącym – jest m.in. patronką wdów, wzywa się ją w różnych potrzebach i niedoli.

W 1615 roku tryptyk został przemalowany. Dopiero w 1952 roku odrestaurowano go przywracając stan z XVI wieku.

Zdjęcie pochodzi z: Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom 2, Zeszyt 8. Autor zdjęcia: E. Kozłowska. W zbiorach Państwowego Instytutu Sztuki 

1220 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj