Urodzony w Radomsku, jest patronem warszawskiego liceum

Mam nadzieję, że tytuł przyciągnął, bo samo imię i nazwisko bohatera tego wpisu jest w naszym mieście mało znane. Mowa o księdzu Józefie Woźniaku. Urodził się on w Radomsku, ale to właśnie w Warszawie zyskał chwałę. Taką, że jednemu z liceów nadano jego imię.

ksiadz_jozef_wozniak

Józef Woźniak, jak już wspomniałem urodził się w Radomsku, 25 stycznia 1903 roku, jako syn Józefa i Franciszki. Został księdzem rzymskokatolickim. Zasłużył się przede wszystkim dla społeczności Bródna oraz Targówka – dzielnic Warszawy.

Znalazłem informację, że Józef Woźniak w Radomsku ukończył gimnazjum o profilu humanistycznym w 1923 roku. Rok później przeprowadził się do Warszawy. Tam rozpoczął pracę w „Gazecie Warszawskiej”. W 1927 roku wstąpił do seminarium duchownego, po ukończeniu którego otrzymał 11 października 1931 roku święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany na Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, gdzie rozpoczął studia zakończone otrzymaniem tytułu licencjata prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski w 1934 roku został skierowany do posługi w Żyrardowie jako wikariusz i prefekt, a po dwóch latach do parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie. Pracował tam w latach 1936-1948. Podczas okupacji hitlerowskiej zasłynął odwagą i męstwem, gdy mimo zagrożenia ze strony wroga głosił patriotyczne kazania podsycając w parafianach ducha polskości. Nie bacząc na ostrzał prowadził kondukty i celebrował pogrzeby. Był żołnierzem I Rejonu Armii Krajowej, odbierał przysięgi od żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski (później Związek Walki Zbrojnej). Pomagał w transporcie broni, kolportował ulotki i brał udział w wystawianiu fikcyjnych metryk dzieciom z Zamojszczyzny. W 1949 roku został przeniesiony do parafii w Milanówku (był tam proboszczem), a w 1957 roku do kościoła w Drwalewie. 27 lipca 1964 roku powrócił do Warszawy, do parafii Chrystusa Króla na Targówku. Tam sprawował swoją posługę aż do śmierci. Zmarł w wieku 70 lat na nowotwór płuc, pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 13A-2).

11 kwietnia 2008 roku nastąpiło nadanie imienia dla CII (to cyfry rzymskie, oznaczające numer 102) Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ul. Bartniczej 2. Na patrona szkoły został wybrany ksiądz Józef Woźniak.

2230 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj