W miejscowości Przerąb kiedyś znajdował się zamek

Przerąb to dziś mała miejscowość w gminie Masłowice, na krańcu naszego powiatu. Warto wiedzieć, że w przeszłości Przerąb był miastem i znajdował się tam zamek. O budowli tej niewiele wiadomo i właściwie nie ma już po niej śladu. Podaje się, że był to zamek, ale można też znaleźć informacje, jakoby chodziło o dwór obronny. Powstał on najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku, zbudowany był na planie prostokąta. Od frontu zdobił go opilastrowany ryzalit z trójkątnym szczytem. We wnętrzu układ był dwutraktowy. Dach miał charakter czterospadowy.

Widok sprzed dawnej fosy. Za bramą po obydwu stronach drogi znajduje się woda

Widok z terenu dawnego zamku w stronę szosy. To właściwa jedyna możliwość zobrazowania tego, co pozostało po dawnym zamku. Darowałem sobie fotografowanie prywatnych domów stojących na jego dawnym terenie

Staw, przez który przepływa rzeka Luciąża, widok z drogi głównej. Zamek znajdował się gdzieś pośród drzew widocznych w prawej części zdjęcia

Zamek, czy też dwór, znajdował się w pobliżu stawów. Dzięki takiemu położeniu dotarcie do niego prowadziło przez most na fosie, co zapewne miało charakter obronny. Od spotkanej w okolicy pani dowiedziałem się, że w miejscu zamku już po drugiej wojnie światowej został wybudowany dom. Chodzi o budynek, który znajduje się na lewo po minięciu dawnej fosy. Pozostałością po założeniu dworskim jest inny budynek mieszkalny, w którym kiedyś miała mieszkać służba (na prawo po minięciu fosy).

Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków ruiny zamku wpisane są pod nr 10/46 z 29 maja 1946 roku.

2227 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj