W miejscu II LO kiedyś była… cerkiew

W Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku znajduje się olejny obraz nieznanego autorstwa, przedstawiający cerkiew. Jest to jedna z niewielu pamiątek, jakie się zachowały po tej budowli, która kiedyś stała w miejscu, gdzie dziś znajduje się II Liceum Ogólnokształcące.

obraz_cerkiew_muzeum_regionalne_radomsko

W XIX i na początku XX wieku w Radomsku mieszkało wielu wyznawców prawosławia. Rzecz jasna posiadali oni swoje obiekty sakralne – cerkwie. Jeden z takich budynków znajdował się w miejscu, gdzie obecnie stoi budynek II Liceum Ogólnokształcącego, dokładniej w jego południowej części, od strony ulicy Staszica.

W 1893 roku na prośbę stacjonujących w Radomsku żołnierzy wyznania prawosławnego, udostępniono pomieszczenie, które miało służyć im jako cerkiew. Była to pochodząca z 1802 roku stajnia szwadronu dragonów i huzarów majora hrabiego Eugena von Wurtemberga. Koszt remontu starej stajni (m.in. wzmocnienie stropu) oszacowano na 186,60 rubli srebrem. Pieniądze zebrano wśród wiernych. Autorem projektu technicznego był niejaki Bernard Ferster, znany w ówczesnym Radomsku kupiec.

Budynek był parterowy, z kamienną podłogą, ogrzewany dwoma piecami kaflowymi. Od strony południowej znajdowało się wejście z gankiem oraz dzwonem, który zawieszony był po lewej stronie – patrząc z perspektywy osoby stojącej przed budynkiem.

Cerkiew pod wezwaniem Św. Sergiusza Cudotwórcy z Radoneża została konsekrowana około roku po przekazaniu na cele sakralne budynku dawnej stajni – dokładnie 7 kwietnia 1894 roku.

W środku znajdował się ołtarz skierowany na północ. Do dyspozycji wiernych był jeden ksiądz oraz psalmista, którzy byli opłacani z pieniędzy państwowych.

Po kilku latach funkcjonowania cerkwi wykonano niezbędne remonty. W 1898 roku pod sufitem zamocowano na czterech słupach szyny wzmacniające a na podłodze położono posadzkę ze sztucznego marmuru.

W 1910 roku parafia prawosławna w Radomsku otrzymała plac pod budowę nowego budynku cerkwi. Plac ten znajdował się całkiem niedaleko, bo przy skrzyżowaniu obecnej ulicy Staszica z ulicą Narutowicza. Oczywistym stało się, że wkrótce coraz bardziej niszczejący budynek przy ul. Bugaj stanie się bezużyteczny. Formalnie parafia została przeniesiona do nowej cerkwi w roku 1912, ale jeszcze przez dwa lata ze starego budynku korzystali żołnierze. Później zorganizowano tam m.in. jadłodajnię dla ubogich a jeszcze przed drugą wojną światową odbywały się w tym budynku szkolne zajęcia wychowania fizycznego.

Warto zapoznać się także z artykułem na temat kolejnego radomszczańskiego miejsca, w którym prawosławni odbywali swe praktyki religijne. Funkcjonowało ono jeszcze wcześniej niż opisywana w tym artykule cerkiew. Najsłynniejsza radomszczańska cerkiew istniała jednak tam, gdzie dziś znajduje się Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych.

2332 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj