W Pukarzowie był kiedyś dwór

Pukarzów to miejscowość na krańcach naszego powiatu. Przed wiekami znajdowała się tam fortalicja (dwór obronny). Dziś właściwie nie ma śladu po tym obiekcie. Próbowałem dotrzeć w to miejsce. Na mapie ustaliłem, że trzeba by wejść na groblę porośniętą z obu stron wodną roślinnością, znajdującą się na prywatnym terenie będącym kompleksem stawów rybnych. W dodatku droga wcale nie wiodła na wprost. Cóż, nie określiłbym tego jako strach, ale może dla bezpieczeństwa spróbuję wejść tam będąc na wycieczce z kimś jeszcze. Na tę chwilę zrobiłem kilka zdjęć poglądowych stawów rybnych.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Miejscowość była siedzibą rodziny Pukarzewskich herbu Śreniawa. Posiadali oni ponadto rozległe okoliczne tereny – Maluszyn, Sudzinek, Ciemiętniki i inne. Na początku XV wieku właścicielem dworu był Andrzej Pukarzewski. W 1628 roku Pukarzow przypadł Krzysztofowi Pukarzewskiemu. Potem właścicielem był Tomasz Danielewski, a od drugiej połowy XVIII wieku ród Ostrowskich, mających swoją siedzibę w Maluszynie. Zapewne w tym czasie dwór w Pukarzowie już nie funkcjonował, jego czasy świetności dawno minęły.

Na grobli. Gdzieś w oddali po prawej stronie był dwór. Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Gdzieś na wprost w oddali był dwór. Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Dwór znajdował się na kopcu – sztucznym wzniesieniu pośród bagnistej doliny. Dziś jest to wyspa oblewana przez Pilicę. Dwór wybudowany był z łamanego kamienia wapiennego, określanego czasem jako kamień polny. Podstawa budynku miała kształt prostokąta z przybudówkami (basztami?) od północy i południa. W 1972 roku przeprowadzono tam badania archeologiczne. Znaleziono wówczas fragmenty naczyń, kafle z pieca, elementy uprzęży konnej, ostrogę i inne artefakty.

W wojewódzkim rejestrze zabytków relikty dworu w Pukarzowie znajdują się pod numerem 742 z 27 grudnia 1967 roku.


1567 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj