Wybrano nową radę muzeum

Radni miasta Radomska wybrali właśnie członków Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego na kadencję w latach 2019-2023. Oto nowy skład rady: Radosław Rączkowski, Robert Lewandowski, Tomasz Kornacki, Paweł Dudek, Michał Pawlikowski, Marek Stalka, Radosław Bartnik, Jacek Kaszyński i Czesław Polcyn. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez jednostkę jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów muzeum, ponadto ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedstawiony przez dyrektora roczny plan działalności. Członkowie rady działają społecznie, tzn. bez wynagrodzenia. Spotkania rady odbywają się średnio dwa razy w roku. Miło mi, że po raz drugi z rzędu znalazłem się w tym gronie.

Radomszczański ratusz – siedziba muzeum. Autor zdjęcia: Zobiektywem. Licencja: CC BY-SA 3.0 pl

877 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj