Zabytkowa lipa z ulicy Krańcowej

Tekst i zdjęcia autorstwa Ernesta Rudnickiego

Lipa z ulicy Krańcowej wyrosła lub została posadzona pod koniec I poł. XIX w. przy drodze polnej na terenie dawnego Elżbietowa. Najstarsi mieszkańcy wsi wspominają jak już przed wybuchem drugiej wojny światowej wchodzili do ogromnego ubytku w jej pniu. Obecnie drzewo rośnie w granicy drogi miejskiej i działki 119 w obrębie 14. Posiada status pomnika przyrody od 1998 roku, kiedy to nieżyjąca już córka właścicielki posesji, Heleny Dłubak doprowadziła do jej ustanowienia tym tworem chronionym. Po śmierci właścicielki posesji oraz jej córki, działka została odkupiona przez sąsiadów posiadających zakład meblarski. W 2021 roku szpaler drzew, w których znajduje się lipa został wyłączony z granic posesji, a ogrodzenie przesunięto wgłąb działki. Przed tym cały teren parceli zmulczowano. Wiosną 2022 roku lipa przeszła kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne. Koronę skorygowano i poddano cięciom fitosanitarnym. Na ubytkach założono siatki. Pod pniem wyłożono zrębkę pochodzącą z usuniętych gałęzi.

Maj 2017 r., fot. E. Rudnicki

Kwiecień 2022 r. (po lewej), maj 2022 r. (po prawej), fot. E. Rudnicki

Maj 2022 r., fot. E. Rudnicki

Maj 2022 r., fot. E. Rudnicki

Maj 2022 r., fot. E. Rudnicki

Maj 2022 r., fot. E. Rudnicki

734 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj