Zapomniana ulica Fabryczna

Przechadzając się ulicą Świętej Rozalii zauważyłem na rogu jednego z budynków starą tabliczkę. Zapewne kiedyś była tam widoczna nazwa ulicy. Rzeczywiście, po dokładniejszym przyjrzeniu się dostrzegłem wypukłości układające się w słowo „FABRYCZNA”.

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Ulica Fabryczna w Radomsku już nie istnieje. Kiedyś rozpoczynała się ona od ulicy Świętej Rozalii przy południowym rogu budynku oznaczonym numerem 20. Ciągnęła się w kierunku wschodnim jakieś 250 metrów, prawie do bocznicy Metalurgii. Zaraz za tą bocznicą płynie do niej równolegle Radomka. Obecnie początkowy fragment dawnej ulicy Fabrycznej stanowi dojazd do posesji, a większa część jest zarośnięta bądź wykorzystywana na cele przemysłowe.

Czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Ulicę Fabryczną można jeszcze znaleźć na planach miasta, które ukazały się ok. 2000 roku. Plany te są jednak dość schematyczne i nie odzwierciedlają dokładnego odniesienia w terenie.

Radomsko, plan miasta, fragment, brak informacji wydawniczych

Radomsko. Plan miasta, fragment. Skan z płachty przedstawiającej plan w skali 1:12500, wyd. Azymut, 2000 r.

Od ulicy Świętej Rozalii odbiegały jeszcze dwie mniejsze uliczki, których dziś już nie ma. Zaraz za budynkiem oznaczonym numerem 22 rozpoczynała się ulica Śliska. W tym przypadku łączyła się ona z ulicą Moniuszki kładką. Nieco dalej od ulicy Świętej Rozalii odbiegała uliczka Ustronie, która przebiegała przez obecny teren stacji transformatorowej (taką dawną jej lokalizację podał mi mieszkaniec z okolicy). Dalej w kierunku północnym jest ulica Zgody, istniejąca do dziś, przecinająca tory kolejowe i łącząca się z ulicą Żwirki i Wigury.

Dawna ulica Śliska, czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

Mniej więcej w tym miejscu rozpoczynała się ulica Ustronie, czerwiec 2023 r., fot. Paweł Dudek

 


615 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj