Zbigniew Kutermacha ps. „Czarny”

Był żołnierzem Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Urodził się 13 sierpnia 1927 roku w Radomsku. W czasie okupacji już jako młodzieniec związał się z AK-owską konspiracją. W drugiej połowie 1945 roku był jednym z organizatorów Konspiracyjnego Wojska Polskiego Okręgu Śląskiego o kryptonimie „Klimczok”. Równolegle z tą działalnością studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Za wybitne zdolności organizacyjne Kierownictwo KWP – „Klimczok” powierzyło mu stanowisko Komendanta na m. Gliwice i powiat. Działalność tę prowadził do połowy 1946 roku kiedy to też nastąpiły aresztowania w Kierownictwie KWP, które niestety nie ominęły i jego. Po długotrwałym procesie 23 października 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy pod przewodnictwem mjr Mieczysława Janickiego skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 6 stycznia 1947 roku. Dopiero 23 października 1992 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach uznał ten haniebny wyrok za nieważny.

1856 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj