Zdjęcie przedstawiające wręczenie papieżowi Janowi Pawłowi II aktu nadania jego imienia dla Publicznego Gimnazjum nr 1

Zdjęcie zostało wykonane w Watykanie, 6 października 1999 roku. Wiceprezydent Radomska Jerzy Lewandowski wręcza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II akt nadania imienia Jana Pawła II dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku. Zdjęcie (reprodukcja) pochodzi z kolekcji Jacka Kaszyńskiego, otrzymał je od Jerzego Lewandowskiego.

594 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj