Zdjęcie z 1 maja 1945 roku

Ostatnio w ręce wpadło mi ciekawe zdjęcie. Zostało ono wykonane 1 maja 1945 roku.

1maja1945

Informację o dacie, zapisaną ołówkiem, znalazłem na odwrocie.

Zdjęcie zostało wykonane wzdłuż początku obecnej ulicy Krakowskiej. W tle widać kościół Św. Lamberta.

Poniżej prezentuję tekst (zachowałem oryginalną pisownię) z rewersu oraz jego skan. Tekst na rewersie nie jest w pełni czytelny, czekam więc na ewentualne sugestie.

Władze miasta w dniu 1. Maja 1945 r.
W dniu Święta Klasy Robotniczej przyjmują defilade.
1. Kapit. Czesław Kubik „Paweł” były dowódca batal. AL.
2. Przew. Pow. Rady Narodowej Michał Nowacki
3. Kapitan miasta NKWD.
4 Józef Skubisz
5 Porucznik Kom. Pow. MO. Andrzej Szubad
6 Kierownik Pow. Urzędu Bezp. Publicznego Jan Guz
7 Profesor Andrzej Chodura zamordowany przez b. reak. <zapewne chodzi o „bandy reakcyjne”, nazewnictwo przewrotne, ale to już zupełnie inna historia>
8 Jan Kulka przedstawiciel str. Ludowego
9. Stefan Rybak – łącznik sztabowy AL.
10 Marian Łatacz członek sztabu AL
11 Orczykowski – Komisarz
12. Stanisław Suski II sekr. KP.PPR.

1maja1945_rewers

5493 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj