Zdzisław Dudek

Zdzisław Dudek urodził się w 1947 roku roku. Od 1976 roku był członkiem Związku Apostolstwa Katolickiego w Częstochowie, a od 1981 roku działaczem NSZZ „Solidarność”. Kilkukrotnie zatrzymywała go Służba Bezpieczeństwa. Był także radnym Rady Miasta Radomska. W 2012 roku Zdzisław Dudek został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Pro Patria” za działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego. W 2017 roku został członkiem Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Był członkiem koła łowieckiego „Lis” w Dąbrowie Zielonej.

Napisał cztery powieści o tematyce patriotycznej: „Tak trzeba” (2010), „Niepokonany” (2012), „Pajęczyna” (2014), „Przełom” (2017). W planach miał kolejną książkę.

Wszystkie cztery książki autorstwa Zdzisława Dudka posiadam w swojej biblioteczce. Maj 2020 r., fot. Paweł Dudek

Zmarł w niedzielę 17 maja 2020 r. Miał 73 lata. Pogrzeb odbył się w środę 20 maja 2020 r., najpierw msza w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kowalowcu, a potem pochówek na cmentarzu w Niedośpielinie.

P.S. Zbieżność mojego nazwiska jest przypadkowa, nie byliśmy spokrewnieni.

1127 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj